Alain Colignon


 Alain Colignon (°1959) behaalde in 1981 het diploma van licentiaat geschiedenis aan de Université de Liège.

Hij was enkele jaren werkzaam als projectonderzoeker bij de provincie Luik. In 1989 kwam hij in dienst van het latere CEGESOMA.

Hij is één van de  twee bibliothecarissen van de instelling sinds 1992 en is belast met de Franstalige wetenschappelijke informatieverstrekking. Vanaf 1 januari 2011 was hij de Franstalige redactiesecretaris van de Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis. Sinds 2012 oefent hij deze functie voor het vernieuwde Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis.

Zijn onderzoeksdomeinen zijn het dagelijks leven tijdens de tweede wereldoorlog, politiek radicalisme (zowel extreem-links als extreem-rechts), de collectieve herinnering aan periodes van troebelen en representaties van identiteiten (sociale semiotiek). Hij schreef talrijke notities voor de Encyclopédie du Mouvement wallon (1993-1997) en de Dictionnaire historique de la Seconde Guerre mondiale en Belgique (2007) en is auteur van een zestigtal artikelen over de decennia tussen 1914 en 1970 en van verschillende bijdragen over regionale etnologie. 

 

02/556.92.38 - Alain Colignon

 

Boeken

Recente artikelen