PDF Afdrukken E-mail

‘Naziroofkunst’ in Belgische musea?

Onduidelijke oorsprong van kunstwerken noodzaakt nader onderzoek

 De Vlaamse krant De Standaard berichtte afgelopen weekend over de aanwezigheid van 'naziroofkunst' in Belgische musea. De berichtgeving en de reacties die volgden, maken duidelijk dat er nog veel onopgeloste vragen zijn. Nader archiefonderzoek dringt zich op.


In enkele voorname Belgische musea zouden werken te zien zijn die er niet thuis horen. Het gaat om kunstvoorwerpen en schilderijen die tijdens de Duitse bezetting zijn geconfisqueerd door de nazi' en naar Duitsland werden getransporteerd. Voor zogenaamd 'wetenschappelijke doeleinden', of grofweg om Hitlers droommuseum of Hermann Goerings privécollectie te spijzen. Ook joodse verzamelaars zouden daar het slachtoffer van geworden zijn. De manier waarop de restitutie in de jaren na de oorlog is afgehandeld, roept volgens sommigen vragen op.

Een blik op de kunstcollectie van Hermann Goering, in zijn verblijfplaats Karinhaal. (Foto Cegesoma, nr 198.386)
Een blik op de kunstcollectie van Hermann Goering, in zijn verblijfplaats Karinhaal. (Foto Cegesoma, nr 198.386)

 

Kunsthistorici en juristen wijzen op de passieve houding van de Belgische overheden en de museale instellingen die verdachte kunstobjecten in collectie hebben. Ze zouden niet actief genoeg op zoek zijn gegaan zijn naar de rechtmatige eigenaars. Het voorbeeld dat daarbij wordt aangehaald, is de gift uit 1988 van de collectie Frans Heulens aan het Brusselse Museum voor Schone Kunsten. Heulens lijkt tijdens de bezettingsperiode een spilfiguur geweest te zijn in de kunsthandel met de nazi's.

 

Enkele politici en museumdirecties hebben intussen gereageerd. Staatssecretaris Philippe Courard, bevoegd voor de federale musea, buigt zich over de materie. Michel Draguet, directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, denkt na over manieren om meer afstand te nemen van de collectie-Heulens, die vandaag twee zalen inneemt. Als we willen weten hoe de vork écht aan de steel zat, is echter grondig interdisciplinair (archief)onderzoek nodig door historici, kunsthistorici en juristen. Niet alleen in België, maar ook in (vooral) Duitsland, Nederland en Frankrijk.

 

Berichtgeving De Standaard :
25 januari 2014
27 januari 2014
28 januari 2014

 


Karel Strobbe

 

31 / 1 / 2014

 

 

  Terug