PDF Afdrukken E-mail

Jens van de Maele


Jens van de Maele (°1985) studeerde geschiedenis aan de universiteiten van Leuven en Vancouver. Van 2009 tot 2012 was hij als praktijkassistent verbonden aan de KU Leuven. Tussen 2012 en 2016 werkte hij aan de UGent (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw) aan een doctoraat over de culturele geschiedenis van de Belgische ministeriële overheidskantoren tijdens de 20e eeuw. Dit doctoraatsonderzoek zal worden verdedigd in de loop van 2018.

Momenteel is Jens verbonden aan CegeSoma als onderzoeksmedewerker, en bereidt hij een tentoonstellingsproject voor over de vluchtelingenproblematiek in Brussel tijdens de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog.

 

02/556.92.63 - Jens van de Maele 

 

Boek

  • Felbevochten vergroeningen: het Leuvense stadsnatuurbeleid, 1918-1958, Leuven, Peeters en Salsa!, 2012. ISBN: 978-90-429-2659-2.

Artikels

  • (met Rika Devos), “Les immeubles bureaux”, in Yaron Pestzat ed., Blaton, une dynastie de bâtisseurs, Brussels, Archives d'Architecture Moderne, 2017 (en cours d'impression).
  • “'Vastes bureaux à cloisons vitrées, de manière à permettre un contrôle effectif'. Das belgische Regierungsbüro in der Zwischenkriegszeit”, in Stefan Nellen & al eds, Das Büro, Bielefeld, Transcript, 2017 (in press).
  • “An 'architecture of bureaucracy': technocratic planning of government architecture in Belgium in the 1930s”, in Katie Lloyd Thomas & al eds, Industries of Architecture, Abingdon, Routledge, 2016, p. 271-281.
  • “'Ik heb sinds jaren geen buiten meer gezien': de beleving en verbeelding van stads-en plattelandsnatuur in de vroege romans van Lode Baekelmans”, in Inge Bertels & al eds, Tussen beleving en verbeelding: de stad in de negentiende-eeuwse literatuur, Leuven, Universitaire Pers, 2013, p. 181-203.
  • “De resonantie van een stille lente: Nederlandse en Vlaamse persstemmen over Rachel Carsons Silent Spring (1962-1963)”, in Jaarboek voor ecologische geschiedenis, 2013, p. 97-118.
  • “Van 'cité martyre' naar 'stad der bloemen': stadsnatuurbeleid in Leuven tijdens het interbellum”, Stadsgeschiedenis, 2010, nr. 2, p. 169-188.