PDF Print E-mail

Jens van de Maele


Jens van de Maele (°1985) studied history at the universities of Leuven and Vancouver. Between 2009 and 2012, he was a teaching assistant at the KU Leuven. From 2012 until 2016, he worked as doctoral researcher at Ghent University (Department of Architecture and Urban Planning). His PhD dissertation, which will be defended over the course of 2018, deals with the cultural history of Belgian governmental office buildings during the 20th century.

Currently, at CegeSoma, he provides research assistance for an upcoming exhibition project on refugees in the Belgian capital during the last months of the Great War.

 

02/556.92.63 - Jens van de Maele

 

 

Book

  • Felbevochten vergroeningen: het Leuvense stadsnatuurbeleid, 1918-1958, Leuven, Peeters and Salsa!, 2012. ISBN: 978-90-429-2659-2.
Articles
  • (with Rika Devos), “Les immeubles bureaux”, in Yaron Pestzat ed., Blaton, une dynastie de bâtisseurs, Brussels, Archives d'Architecture Moderne, 2017 (in press).
  • “'Vastes bureaux à cloisons vitrées, de manière à permettre un contrôle effectif'. Das belgische Regierungsbüro in der Zwischenkriegszeit”, in Stefan Nellen & al eds, Das Büro, Bielefeld, Transcript, 2017 (in press).
  • “An 'architecture of bureaucracy': technocratic planning of government architecture in Belgium in the 1930s”, in Katie Lloyd Thomas & al eds, Industries of Architecture, Abingdon, Routledge, 2016, p. 271-281.
  • “'Ik heb sinds jaren geen buiten meer gezien': de beleving en verbeelding van stads-en plattelandsnatuur in de vroege romans van Lode Baekelmans”, in Inge Bertels & al eds, Tussen beleving en verbeelding: de stad in de negentiende-eeuwse literatuur, Leuven, Universitaire Pers, 2013, p. 181-203.
  • “De resonantie van een stille lente: Nederlandse en Vlaamse persstemmen over Rachel Carsons Silent Spring (1962-1963)”, in Jaarboek voor ecologische geschiedenis, 2013, p. 97-118.
  • “Van 'cité martyre' naar 'stad der bloemen': stadsnatuurbeleid in Leuven tijdens het interbellum”, in Stadsgeschiedenis, 2010, n° 2, p. 169-188.