PDF Afdrukken E-mail
Welkom bij het CEGESOMA/Rijksarchief in België

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Het vormt sinds 1 januari 2016 de vierde Operationele Directie van het Rijksarchief. Het is een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, in het bijzonder m.b.t. de twee wereldoorlogen.


In de kijker

HET RIJKSARCHIEF werft aan :

  • 1 assistent beheer archivistiek (m/v/x), Startbaanovereenkomst van 24 maanden (1 maal hernieuwbaar)in het kader van het onderzoeksproject over de segregatie waarvan de metissen
    uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest(Project Resolutie “Metissen”).
    Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (in PDF) uiterlijk op 21 mei 2019 per
    e-mail te hebben overgemaakt aan recruit@arch.be (met de referentie : NAAM_VOORNAAM_kandidatuur_METIS_C). Het dossier met de kandidatuur moet worden ingediend in het Nederlands en bevat minstens een motivatiebrief en een curriculum vitae. Lees meer.

 

 

Internationale conferentie ‘Holocaust Studies and Its Social Setting’

 Om de tweede fase van het project 'European Holocaust Research Infrastructure', waarvan het Rijksarchief/CegeSoma één van de partners is af te sluiten, wordt in Amsterdam op 3 juli 2019 een internationale conferentie georganiseerd. Lees meer...

Oorlog - bezetting – bevrijding : een nieuw boek over België in de Tweede Wereldoorlog

 Op 8 mei 2019 opende in het Legermuseum/ War Heritage Institute de nieuwe permanente tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog.

Bij die tentoonstelling hoort een begeleidend boek dat de Tweede Wereldoorlog vanuit verschillende perspectieven bekijkt.

Onderzoekers van het CegeSoma hebben er een belangrijke bijdrage aan geleverd. Lees meer...

Herdenken en geschiedenis : het debat gaat voort

 In dit herdenkingsjaar van '75 jaar bevrijding' wil het CegeSoma het maatschappelijke debat over de rol van geschiedschrijving en onderzoek blijven voeren. Lees meer...

Vierde bijeenkomst Publieksgeschiedenis van het CegeSoma

 Cinematek , donderdag 16 mei 2019 (17.30 – 19.00 u.)

 

'L'histoire d'espoir de la résistante armée Sarah Goldberg'


Filmvertoning (in het Frans) met debat in aanwezigheid van de regisseuse, Patricia Niedzwiecki. Lees meer...

Vijfde dubbelbijeenkomst Publieksgeschiedenis van het CegeSoma

 1.   In het Koninklijk Legermuseum /War Heritage Institute op 20 mei 2019 (10.00 – 11.45 u.)Privébezoek aan de nieuwe permanente tentoonstelling 'Oorlog- Bezetting– Bevrijding'
  
2.   In het CegeSoma, op 19 juni 2019 (12.30 – 14.00 u.)'Welke zijn de huidige uitdagingen van een oorlogsmuseum?'Lezing en debat met Wannes Devos en Kevin Gony, gemodereerd door Chantal Kesteloot Lees meer...

Studiedag voor lokale onderzoekers en heemkundige kringen

 'Van Bevrijding naar Overwinning'
 17 juni 2019 – Rijksarchief te Gent
 

 

Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma), de 4e operationele directie van het Rijksarchief in België, organiseert op 17 juni e.k. een studiedag speciaal voor heemkundekringen. Lees meer...

CegeSoma presenteert zijn Jaarverslag 2018

 2018 was een wisseljaar voor het CegeSoma, op de wip tussen twee grote oorlogsherdenkingen.

Het was ook een jaar waarin de basis werd gelegd voor de strategische oriëntering van het onderzoeksbeleid en de grondige hernieuwing van ons collectie- en depotbeleid. Lees meer...

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13