PDF Afdrukken E-mail

Belgium WWII, een referentiewebsite met een blog

Sinds een paar weken heeft de website Belgium WWII ook een blog.

We hebben namelijk geoordeeld dat de website naast zijn encyclopedische functie ook een kanaal moest hebben waarmee kan worden tussengekomen in de debatten en controverses i.v.m. de Tweede Wereldoorlog of om te wijzen op nieuwe projecten of archiefbestanden waarmee nieuw onderzoek kan worden gestart of oudere vraagstukken vanuit een andere invalshoek kunnen worden bekeken.


 Online vind je reeds een tiental bijdragen die werden geschreven door verschillende historici uit heel het land.

Ook een aantal gevoelige onderwerpen komen hier aan bod. Zo hebben we het bijvoorbeeld over de houding van de NMBS tijdens de bezetting. Onlangs besliste de Nederlandse overheid om een vergoeding uit te keren aan landgenoten - en hun nabestaanden - die slachtoffer waren geweest van de medewerking van de spoorwegen bij de deportaties van Joden. Hoe staat het in België? Nico Wouters stelt dat dit vraagstuk – in tegenstelling tot wat onlangs in de media werd beweerd – reeds werd onderzocht in het kader van het verslag “Gewillig België”. Hij benadrukt echter ook dat de kwestie moet bekeken worden in ruimer perspectief, en stelt dat onze democratische instellingen namelijk zwak staan binnen een autoritaire context.    


De blog wil bijdragen tot een denkoefening over de plaats die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog vandaag inneemt in de Belgische samenleving. Welke evoluties worden waargenomen in de geschiedschrijving en in de symboliek, waaronder bijvoorbeeld de plaatsnamen? Bruno  De Wever heeft het over de evoluties in de historiografie van de voorbije dertig jaar en verwijst vooral naar het recente geschiedkundig onderzoek. Hij stelt dat het nodig is de impact van het conflict te onderzoeken vanuit een individuele en familiale benadering. De belangstelling van het publiek is uiteraard aan verandering onderhevig en de impact van de overdracht of het verzwijgen van herinneringen moet deel uitmaken van de benadering van de onderzoekers.  

Inzake toponymie stellen Marnix Beyen et Chantal Kesteloot allebei dat zowel aan- als afwezigheid van deze dimensie zwaar kan doorwegen: beide benaderingen zeggen namelijk iets over de manier waarop de overheid en lokale gemeenschappen  het verleden een plaats willen geven in de publieke ruimte. Deze thematiek overstijgt overigens het onderwerp “oorlogen” zoals is gebleken uit een aantal debatten over het erfgoed van het koloniale verleden.

Met de blog kan iedereen ook op de hoogte blijven van nieuwe onderzoeksprojecten, zoals bijvoorbeeld dat van historica Michèle Corthals die een doctoraatsverhandeling voorbereidt over vrouwen in het verzet.  
Met de ontsluiting of een betere toegankelijkheid van nieuwe archiefbestanden kan ook met een andere blik worden gekeken naar bepaalde kwesties en actoren.

Op het ogenblik waarop sommigen de rol van de provincies in vraag stellen wijst  Bart Willems op het belang van het archief van de provincie Antwerpen voor de studie van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Met het archief kunnen fundamentele vragen worden onderzocht zoals over de benoeming van burgemeester en schepenen, de ordehandhaving, de bevoorrading, de bombardementen – die in deze provincie bijzonder talrijk en dodelijk waren – of de repressie.   

Vanuit een reflectie over het begrip genocide en het feit dat dit niet werd gebruikt door Belgische rechtbanken – noch voor de veroordeling van oorlogsmisdadigers na 1945, noch tijdens het eerste Rwanda-proces – vestigt  Ornella Rovetta onze aandacht op het waardevolle archief dat werd verwerkt in het kader van het project   “Jusinbelgium” en dat voortaan kan geraadpleegd worden via de databank “Legal Tools”: daarmee kan inzage worden verkregen in heel wat internationale strafrechtspleging.

Het belang van archieven staat overigens ook  centraal in de bijdrage van Geertje Elaut die helemaal aansluit bij de vorige. Ze gaat in op  deze vraag in  het ruimere kader van de problematiek van de mensenrechten (Archief als wapen tegen straffeloosheid?).

 

Kortom, de blog is een kanaal voor informatie en debat over al wat te maken heeft met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. In tegenstelling tot de andere onderdelen van de website en om de bijdragen sneller online te kunnen brengen worden ze enkel in hun oorspronkelijke taal gepubliceerd.

 

Wil je ook graag iets publiceren, aarzel dan niet ons je tekst door te sturen.

 

Surf zeker regelmatig naar onze blog om op de hoogte te blijven of te reageren,  en geef je commentaar via  belgiumwwii@arch.be.

  Terug