PDF Afdrukken E-mail


 Geneviève Warland (°1964) is filosofe (Université catholique de Louvain), filologe (Université Stendhal-Grenoble III) en doctor in de geschiedenis aan de Université Saint-Louis-Bruxelles (Europees doctoraat), waar ze in 2011 een interdisciplinaire thesis verdedigde over transnationale geschiedenis en filosofie, met als titel : L'usage public de l'histoire. Grammaire de la nation et de l'Europe chez Blok, Lamprecht, Lavisse et Pirenne ; Ferry et Rüsen.
In 2018 is ze het CEGESOMA-team komen versterken om een interdisciplinair en interuniversitair onderzoeksproject af te ronden waaraan ze werkte aan de UCL, namelijk : 'Recognition and resentment : experiences and memories of the Great War in Belgium'.
Haar interessegebieden sluiten aan bij haar onderwijsopdracht Geschiedenis aan de UCL, waar ze verantwoordelijk is voor de specialisatie “Overbrengen van geschiedenis”. De thema's in dit verband zijn: geschiedenis van de historiografie van de 19e en 20e eeuw in Europa; geschiedenis van wetenschappelijke instellingen en instellingen voor cultuuroverdracht; geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog gezien vanuit de geschiedenis van het denken, voelen, herinneren en herdenken.    
genevieve.warland@arch.be