PDF Afdrukken E-mail

Florent Verfaillie


Photo de Florent VerfaillieFlorent Verfaillie (°1987) behaalde een diploma geschiedenis aan de UCL. In zijn masters-criptie analyseerde hij de manier waarop Belgische, Vlaamse en Waalse nationale feestdagen werden gevierd tijdens het interbellum. Hij volgde ook een masteropleiding Europese Studies aan de universiteit van Kent, waar hij zich vooral toelegde op de thematiek van de vergelij-king van federale politieke systemen.
 
Op 1 maart 2014 vervoegde hij de ploeg van het CEGESOMA. In het kader van het project The Great War from Below. Multiple Mobility and Cultural Dynamics in Belgium (1900-1930) werkt hij aan een doctoraat over de maatschappelijke impact van de Eerste Wereldoorlog in België. Vertrekpunt van dit onderzoek is de levensloop van verzetsmensen en collaborateurs, en van hun families.

 

02/556.92.62   -  Florent Verfaillie