PDF Afdrukken E-mail

TENTOONSTELLING - 13 oktober : opening van de tentoonstelling Gastvrij Brussel?

                                         

Dit is een erg actuele tentoonstelling:  geen dag gaat voorbij zonder berichtgeving  in de media of via andere kanalen over de Europese migratiepolitiek. De  tentoonstelling vindt plaats in hartje Brussel, een stad met 184 nationaliteiten en is de uitgelezen gelegenheid om stil te staan bij actuele maatschappelijke vragen en uitdagingen rond migratie. De tentoonstelling traceert het immigratieparcours in Brussel vanaf 1830 aan de hand van feiten en persoonlijke getuigenissen. Daarenboven is er ruimte geboden aan 16 hedendaagse getuigenissen.

 


Op 12 oktober had de vernissage plaats van de tentoonstelling Gastvrij Brussel? in het Joods Museum van België met als speciale gast de burgemeester van Brussel,  in aanwezigheid van talrijke geïnteresseerden.

 

                               

 

Deze tentoonstelling is het resultaat een succesvolle samenwerking tussen het Joods Museum, het Rijksarchief, Cegesoma/ARA, het Centrum voor Joodse-Marokkaanse Cultuur en het Brussels Centrum voor Interculturele Actie (CBAI). Deze tentoonstelling was niet mogelijk geweest   zonder de talrijke getuigenissen en de bereidheid van privépersonen om hun foto's en persoonlijke voorwerpen in bruikleen te geven.

Meer dan twee eeuwen persoonlijke geschiedenissen worden verteld. Door zowel gebruik te maken van de archieven van de Vreemdelingenpolitie (bewaard in het ARA) als hedendaagse persoonlijke getuigenissen, wordt duidelijk dat Brussel zich doorheen de tijd  heeft weten te profileren als een stad die mogelijkheden bood, ook al  gingen en gaan de deuren soms dicht.

De geschiedenis van diegenen  die,  afhankelijk van de periode,  werden betiteld als vreemdeling, banneling, vluchteling of immigrant is complex. Daarom is het belangrijk om hun verhalen te brengen zowel vanuit het officiële perspectief van de archieven van de staat en zijn instellingen als 'van onderop', vanuit het perspectief van de civiele  maatschappij en van de betrokkenen. De grote troef van deze tentoonstelling is dat ze een gezicht geeft aan het onvrijwillige of vrijwillige vertrek door te luisteren, documenten te verzamelen en getuigenissen af te nemen.

 

Werken van opkomende Brusselse kunstenaars vullen het historische luik aan en  moeten de bezoeker  prikkelen door hem of haar verschillende perspectieven op de stad aan te reiken.


Tot 18 maart zullen verschillende evenementen de tentoonstelling begeleiden: filmprojecties, conferenties en workshops georganiseerd  in het museum maar ook in de culturele centra en zalen in de hoofdstad.

 

 

 


Praktische info:


Waar? In Het Joods Museum van België (Miniemenstraat 21, 1000 Brussel)
Wanneer? Van 13 oktober 2017 tot 18 maart 2018
Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur.
Info: 02 500 88 37; georgia@mjb-jmb.org
Geleide bezoeken zijn mogelijk Fr/Nl/En (max. 25 pers) : 60 euro
Inkom: 10 euro ( met vermindering: 7euro)

Meer info: http://www.mjb-jmb.org

 

 

 

  Terug