PDF Afdrukken E-mail

Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - nr 9 - 2001

Bestel dit nummer

 

Sylvie Taschereau, Valérie Piette & Éliane Gubin
L'immigration à Bruxelles dans les années trente
Le cas particulier des commerçants étrangers

 

Raf De Bont
Louis Vervaeck en de Belgische criminele antropologie, circa 1900-1940

 

Emmanuel Debruyne
Services de renseignements et société
Le cas du réseau Tégal, 1940-1944

 

Rajesh Heynickx
Doornen op het pad van de moderne kunst
Huib Hoste (1881-1957), en katholiek modernistisch architect worstelend met de moderniteit

 

Kenneth Bertrams
Productivité économique et paix sociale au sein du plan Marshall
Les limites de l'influence américaine auprès des industriels et syndicats belges, 1948-1960

 

Kroniek
De historicus tussen hamer en aambeeld. Het collectievegeheugen in België anno 2001, t.a.v. collaboratie, Nieuwe Orde en jodenvervolging in 1940-1944
Herman Van Goethem
Guerre imaginaire : les enjeux, pièges et défis de la propagande
Laurence van Ypersele
De spoliatie  an de bezittingen van zigeuners in Belgiëtijdens de Tweede Wereldoorlog
Rudi Van Doorslaer
Vijftig jaar Koningin Elisabethwedstrijd : bedenkingen bij een jubileum
Willem Erauw

 

Bibliotheek

 

  Biografieën

 • Michel Dumoulin, Mark Van den Wijngaert & Vincent Dujardin, Léopold III [Questions à l'Histoire], Bruxelles, Éditions Complexe, 2001.
 • Gaston Durnez, Felix Timmermans. Een biografie, Tielt, Lannoo, 2001.
 • Goldfried Kwanten, August-Edmond De Schryver 1898-1991. Politieke biografie van een gentleman-staatsman, [Kadoc-Studies, XXXVII], Leuven, Universitaire Pers, 2001.

  Culturele geschiedenis

 • Christian De Borchgrave, Eerst Vlaanderen voor Christus. De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap, Averbode, Altiora, 2001.
 • Harry Van Velthoven & Jeffrey Tyssens, Vlaamsch van taal, van kunst en zin. 150 jaar Willemsfonds (1851-2001), Gent, Willemsfonds Algemeen Bestuur i.s.m. Liberaal Archief, 2001.
 • Edward De Maesschalck & Luc Vints, Davidsfonds 1875-2000, Leuven, Davidsfonds.KADOC, 2000.

  Politieke geschiedenis

 • Marc Galle & Sylvain Loccufier (red.), Facetten von honderd jaar politieke, economische en sociale geschiedenis. Herdenking geboorte Achiel Van Acker 1898-1998, Brussel, VUBPress, 2000.
 • Gerd-Rainer Horn & Emmanuel Gerard (dir.), Left Catholicism. Catholics and Society in Western Europe at the Point of Liberation (1943-1955), [Kadoc-Studies, 25], Louvain, Leuven University Press, 2001.

  Sociale geschiedenis

 • Dieter Nelles, Widerstand und internationale Solidarität. Die Internationale Transportarbeiter Föderation (ITF) im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Essen, Klartext Verlag, 2001.

  Geschiedenis van het l'antisemitisme

 • Guy Jucquois & Pierre Sauvage, L'invention de l'antisémitisme racial. L'implication des catholiques français et belges (1850-2000), [Sciences et enjeux, II], Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 2001.
 • Lieven Saerens, Vreemdelingen in een werelstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking, Tielt, Lannoo, 2000.

  Schoolstrijd en vrijzinnigheid 

 • Fabrice Maerten, Jean-Pierre Nandrin & Laurence van Ypersele (dir.), Politique, imaginaire et éducation. Mélanges en l'honneur de Jacques Lory, [Cahiers n°s 13-14 du Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2000.
 • Els Witte, Jan De Groof & Jeffrey Tyssens (dir.), Le Pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un compromis belge / Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgisch compromis, Louvain/Bruxelles, Garant/VUB, 1999.

  Des twee wereldoorlogen

 • Eddy De Bruyne, La collaboration francophone en exil. Septembre 1944-mai 1945, Housse, Eddy De Bruyne éditeur, 1997.
 • Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, [Kadoc-Studies, XXII], Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 2000.
 • W.J.M. [William James Millar] Mackenzie, The secret history of SOE: the Special Operations Executive, 1940-1945, Londen, St. Ermin's Press, 2000.
 • Marion Schreiber, Stille Rebellen. Der Überfall auf den 20. Deportationszug nach Auschwitz, Berlin, Aufbau-Verlag, 2000.

Samenvattingen / Résumés / Summaries