PDF Print E-mail

Cahiers d'histoire du temps présent - n° 6 - 1999

Order this issue

 

Patrick Pasture
Kerk, natie en arbeidersklasse
Een essay over collectieve identificatie, in het bijzonderm.b.t. de (christelijke) arbeidersbeweging in België

 

Cécile Vanderpelen
La plume et le bénitier
Les écrivains catholiques de langue française de la Belgique des années vingt

 

Liesbet Nys
De heldhaftige kermis van Jeanne De Bruyn
Een katholieke Vlaamse filmcritica vóór en tijdensde Duitse bezetting

 

Kristof Carrein
De Vlaamse Oostfronters
Sociaal profiel en wervingsverloop, novembre 1941-augustus 1944

 

Kim Oosterlinck
Les anticipations des marchés obligataires belges de 1939 à 1944
Contribution à l'étude des comportements des acteurséconomiques en temps de guerre

 

André Hardewijn
Een 'vergeten' generale repetitie
De Duitse oorlogsbelastingen tijdens de Eerste Wereldoorlog

 

Chronique
Quelques questions sur notre métier
José Gotovitch
Antwerpen : veel meer Amsterdam dan ParijsDe judeocide in België
Rudi Van Doorslaer

 

Bibliothèque

 

  Biographies

 • Michel Dumoulin, Spaak, Brussel, Uitg. Racine, 1999.
 • Evrard Raskin, Prinses Lilian. De vrouw die Leopold III ten val bracht, Antwerpen/Baarn, Houtekiet, 1998.
 • Lode Wils, De Messias van Vlaanderen. Frans Van Cauwelaert 1880-1910, Antwerpen/Baarn, Hadewijch, 1998.

  Histoire culturelle

 • Marnix Beyen, Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel, Antwerpen/Baarn, Houtekiet, 1998.
 • Marc Depaepe, De pedagogisering achterna. Aanzet tot een genealogie van de pedagogische mentaliteit in de voorbije 250 jaar, Louvain/Amersfoort, 1998.
 • Jo Tollebeek, Georgi Verbeeck & Tom Verschaffel (red.), De Lectuur van het verleden. Opstellen over de geschiedenis van de geschiedschrijving aangeboden aan Reginald de Schryver, (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, series A / vol. 24), Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998.

  Migration

 • Anne Morelli (éd.), Les émigrants belges. Réfugiés de guerre, émigrés économiques, réfugiés politiques ayant quitté nos régions du XVIème siècle à nos jours, Brussel, EVO, 1998.

  Histoire politique

 • Véronique Laureys, Mark Van den Wijngaert, Luc François, Emmanuel Gerard, Jean-Pierre Nandrin & Jean Stengers (dir.), L'histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1895, Bruxelles, Racine, 1999.
 • H. Peemans-Poullet (éd.), La démocratie à l'épreuve du féminisme. Actes du colloque, Bruxelles, 13 et 14 mars 1998, Brussel, Université des Femmes, 1998.

  Nation et nationalisme

 • Jacques Lemaire & André Miroir (dir.), La Belgique et ses nations dans la nouvelle Europe, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 1997.
 • Luc Pauwels, De ideologische evolutie van Joris van Severen (1894-1940). Een hermeneutische benadering, Ieper, Studie- en Coördinatiecentrum Joris van Severen, 1999.
 • Luc Pauwels (ed.) & Pieter Jan Verstraete, Vlaamsche macht. In herinnering aan Lode Claes (1913-1997), (TeKoS-reeks nr. 7), Wijnegem, Delta Stichting, 1998.
 • Patrick Pasture & Johan Verberckmoes (ed.), Working-Class Internationalism and the Appeal of National Identity: Historical Debates and Current Perspectives on Western Europe, Berg, Oxford/New York, 1998.

  Seconde Guerre mondiale

 • August De Schryver, Oorlogsdagboeken 1940-1942 (Met een inleiding en commentaar over de Belgische ministers in Frankrijk en Londen door Herman Van Goethem), Tielt, Lannoo, 1998.
 • Fabrice Maerten, Frans Selleslagh & Mark Van den Wijngaert (dir.), Entre la peste et le choléra. Vie et attitude des catholikques belges sous l'occupation, Gerpinnes, Quorum, 1999.
 • Bjorn Rzoska, Zij komen allen aan de beurt, de zwarten. Het kamp van Lokeren, Leuven, Uitg. Davidsfonds.
 • Gie van den Berghe, Flossenbürg: een vergeten concentratiekamp. Een ooggetuigenverslag van Léon Calembert, Brussel, VUBPress, 1999.

  Histoire militaire

 • Petra Gunst, Armand Philips & Benoît Verhaegen, Une saison en Corée. Du 'Kamina' à l'Imijn, Bruxelles, Racine, 1999.

Samenvattingen / Résumés / Summaries