PDF Version imprimable Suggérer par mail

Cahiers d'histoire du temps présent - n° 3 - 1997

Commander ce numéro

Nationalisme

Éditorial

 

- État et nation

 

Laurence van Ypersele
Roi et Nation
La représentation de la monarchie en Belgique durantl'entre-deux-guerres

 

Lieve Gevers
Voor God, Vaderland en moedertaal
Kerk en natievorming in België, 1830-1940

 

Richard Boijen
Het leger als smeltkroes van de natie ?

 

Tom De Meester
De natie onder vuur
De impact van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog op de juridische afbakening van het 'eigen volk'

 

Alexis Schwarzenbach
Portraits of the Nation
Imagery on Belgian Postage Stamps, 1914-1945

 

- Identité et nation

 

Alain Colignon
La Belgique, une patrie d'anciens combattants ?

 

Pieter Lagrou
Welk Vaderland voor de Vaderlandslievende verenigingen ?
Oorlogsslachtoffers en verzetsveteranen en de nationalekwestie, 1945-1958

 

Bruno De Wever
Groot-Nederlands als utopie en mythe

 

Chantal Kesteloot
Être ou vouloir être
Le cheminement difficile de l'identité wallonne

 

Gita Deneckere
Vlaamse identiteit of verdeeeldheid ?
Straatmanifestaties als graadmeter voor groepsgevoel

 

- Politique et nation

 

Patrick Pasture
Vlaanderen, Wallonië, België
Regionale oriëntaties in de christelijke arbeidersbeweging

 

Guy Vanschoenbeek
Socialisten - Gezellen zonder Vaderland ?
De Belgische Werkliedenpartij en haar verhouding tot het 'vaderland België', 1885-1940

 

José Gotovitch & Rudi Van Doorslaer
Les communistes et la question nationale, 1921-1945

 

Bart De Wever
Het Vlaams-nationalisme na de Tweede Wereldoorlog
Verrijzenis of herrijzenis ?

 

Louis Vos
Nationalisme : reflecties van een historicus

 

Image
Beeld van een jongetje. Een signalement
Gie van den Berghe

 

Bibliothèque

 

  Histoire culturelle

 • Mark Heirman, De waanzinnige twintigste eeuw. Oorlog en vrede tussen 1914 en 1994, Antwerpen-Baarn, Uitgeverij Hadewijch, 1995.
 • Jürgen Heideking, Marc Depaepe & Jurgen Herbst (eds), Mutual Influences on Education: Germany and the United States in the Twentieth Century, (Special Issue of Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education, 1997 (XXXIII) nr. 1), Gent, 1997.
 • Martin De Vlieghere, Wij verkiezen een Führer. De economische oorzaken van racisme en oorlog in de twintigste eeuw, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 1996.

  Histoire juive

 • Marie Blum-Albert, Le récif de l'espoir. Souvenirs de guerre dans un home d'enfants juifs, (Mémoires d'Europe, IV), Bruxelles, Presses interuniversitaires européennes, 1997.

  Histoire politique

 • Jos Vander Velpen, Zwarte horizonten. Radicaal rechts in Europa, Leuven, Uitgeverij Van Halewijck, 1995.
 • Hugues Le Paige (éd.), Le désarroi démocratique. L'extrême droite en Belgique, Bruxelles, Éditions Labor, 1995.
 • Jo De Leeuw & Hedwige Peemans-Poullet (éd.), L'extrême droite contre les femmes, Bruxelles, Éditions Luc Pire, 1995.
 • Pierre Buch & Jacques Vanderlinden, L'Uranium. La Belgique et les Puissances. Marché de dupes ou chef d'oeuvre diplomatique, Bruxelles, De Boeck Université, 1995.
 • Pierre Govaerts, André Jaumotte & Jacques Vanderlinden (dir.), Un demi-siècle de nucléaire en Belgique. Témoignages, Bruxelles, Belgian Nuclear Society/Presses interuniversitaires européennes, 1994.

  Guerre scolaire et libre pensée

 • Jeffrey Tyssens & Els Witte, De vrijzinnige traditie in België. Van getolereerde tegencultuur tot erkende levensbeschouwing, Brussel, VUB Press, 1996.
 • Jeffrey Tyssens,  Guerre et paix scolaires 1950-1958, Bruxelles, De Boeck Université, 1997.

  Seconde Guerre mondiale

 • Hilde Eynikel, Over "Gaston's oorlog" Het ware verhaal van een omstreden verzetsman, Leuven, Davidsfonds, 1997.
 • Jean Botquin, La transhumance des banquiers. Les tribulations du siège itinérant de la Banque de Bruxelles en 1940, Ottignies, Quorum, 1996.

Samenvattingen / Résumés / Summaries