PDF Afdrukken E-mail

Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - nr 24 - 2011

Bestel dit nummer

 

Inhoud:

Rudi Van Doorslaer
Bij het laatste nummer van de BEG

Dirk Luyten & Xavier Rousseaux 
Algemene inleiding 

François Welter 
Quand l'intérêt public se heurte aux obstacles institutionnels et matériels 
Une police judiciaire près les parquets, solution aux défis de la police judiciaire en Belgique (1830-1922) ?

Mélanie Bost 
Un exercice discret de purification 
"L'autoépuration" de la magistrature belge après la Première Guerre mondiale

Eva Schandevyl 
Walter Ganshof van der Meersch, een topmagistraat in zijn professionele en maatschappelijke context 
Een kijk op het Belgische gerecht in de twintigste eeuw

Veerle Massin 
De la sœur-surveillante à l'éducatrice laïque 
Un personnel voué aux filles de justice (Bruges, 1922-1965)

Kristen Peters 
Les abandons de poste dans la magistrature lors de la Seconde Guerre mondiale 

Jonas Campion 
Être gendarme en Belgique occupée  
Droits et devoirs d'une profession au regard de la répression pénale d'après-guerre (1944-1950)

Helen Grevers 
De opsluiting van collaborateurs als proeftuin voor penitentiaire vernieuwing
Het Belgische en Nederlandse gevangeniswezen tussen 1946 en 1950

 

Résumés / Samenvattingen / Summaries

Coordonnées des auteurs / Contactgegevens van de auteurs  

 

4 / 5 / 2012