PDF Afdrukken E-mail

Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - nr 23 - 2011

Bestel dit nummer

 

Inhoud:

 

Van de redactie


Tom Simoens
Van arrengeren tot renseigneren. Smaad en geweld van militairen tegen hun oversteen tijdens de Eerste Wereldoorlog

Christoph Brüll 
Entre ressentiment et ré-éducation
L'Armée belge d'Occupation et les Allemands, 1945-1952

Patricia Van den eeckhout 
Krotten als metafoor voor een verrotte maatschappij 
Les taudis (1929) van Léon Degrelle

Céline Rase 
Les ondes en uniforme 
La propagande radiophonique allemande en Belgique occupée (1940-1944) 

Dorien Styven 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst !
De verduitsing van de Hitlerjeugd Vlaanderen

 

Kroniek / Chronique

Stemmen uit de oorlog
Een kritische terugblik op de tentoonstelling Gekleurd Verleden
Willem Erauw 

 

Bibliotheek / Bibliothèque

  Eerste Wereldoorlog

 • Paul Delforge, La Wallonie et la Première Guerre mondiale, pour une histoire de la séparation administrative, Namen, Institut Jules Destrée, 2008.
 • Patrick Goossens & Lieve Meiresonne, Vlaanderen Niemandsland 1914. Van gendarmen, vrijwilligers en burgerwachten tijdens de eerste oorlogsmaanden, Leuven, Davidsfonds, 2009.
 • Stanislas Horvat, De vervolging van militairerechtelijke delicten tijdens Wereldoorlog I. De werking van het Belgisch krijgsgerecht, Brussel, VubPress, 2009.

  Tweede Wereldoorlog

 • Bruno Benvindo, Hneri Storck, le cinéma belge et l'Occupation, [Coll. Histoire], Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2010.
 • Thierry Rozenblum, Une cité si ardente... Les Juifs de Liège sous l'Occupation (1940-1944), Bruxelles, Luc Pire, 2009.
 • Gerlinda Swillen, Koekoekskind. Door de vijand verwerkt 1940-1945, Antwerpen, Meulenhoff/Manteau, 2009.

  Koloniale geschiedenis

 • Vincent Dujardin, Valérie Rosoux, Tanguy de Wilde, Stéphanie Planche & Pierre-Luc Plasman (eds), Léopold II. Entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation, Bruxelles, Racine, 2009.

  Politieke geschiedenis

 • Marnix Beyen & Philippe Destatte, Un autre pays. Nouvelle histoire de Belgique 1970-2000, Bruxelles, 2009.
 • Marie-Thérèse Coenen, Jean-François Dumont, Jean Heinen, Luc Roussel & Paul Wynants, La Cité. 45 années de combat quotidien, Bruxelles, CARHOP-CRISP, 2010.

  Culturele geschiedenis

 • Nancy Delhalle & Jacques Dubois (dir.), Liège en effervescence. Le tournant des années 1970, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2010.

  Mobiliteitsgeschiedenis

 • Donald Weber, De blijde intrede van de automobiel in België, Gent, Academia Press/AMsab, 2010.

  Geschiedenis en herinnering

 • Carl Ceulemans & Jean-Michel Sterkendries (red.), Het fort van Breendonk. Over oorlog, mensenrechten, herinnering, Antwerpen/Apeldoorn, Garant Uitgevers, 2011.

  Biografie

 • Alexis Curvers. Journal (1924-1961), Édition, notes et introduction de Catherine Gravet, Metz, Université Paul Verlaine-Metz, 2010. 
 • Stefan Frech, Wegbereiter Hitlers ? Theodor Reismann-Grone, ein völkischer Nationalist (1863-1949), Paderborn, Ferdinand Schöningh Verlag, 2009.

Samenvattingen / Résumés / Summaries

4 / 5 / 2012