PDF Afdrukken E-mail

ASF België Vredesdienst en het CegeSoma, een langlopend partnerschap

Sinds 2010 coördineren ASF België Vredesdienst en CegeSoma een gezamenlijk project - “Ballingschap in België” - over de immigratie van Duitse vluchtelingen in België van 1933 tot 1940. Het doel van het project is de kennis over het thema te verdiepen en de trajecten van deze vluchtelingen te volgen via hun levensloop.


De Duitse vrijwilligers die elk jaar door ASF België Vredesdienst onthaald worden in het kader van een internationaal vrijwilligersprogramma worden uitgenodigd deel te nemen aan dit project, dat wil bijdragen tot meer intergenerationeel, intercultureel en interreligieus begrip. De 11 jongeren zijn actief in een Belgische organisatie voor een periode van 12 tot 15 maanden.


 CegeSoma onthaalt sinds 2009 vrijwilligers. Dit jaar kwam Katharina Austilat onze ploeg vervoegen. Zij werkt in de archiefsector (ordenen en coderen van beschrijvingen) en neemt ook actief deel aan andere activiteiten van de instelling.

Een tentoonstelling gewijd aan ballingschap in BelgiëTer gelegenheid van de Wereldvluchtelingendag op 20 juni stelde Katharina Austilat, een jonge Duitse ASF-vrijwilligster bij CegeSoma, samen met 11 andere vrijwilligers het resultaat van hun opzoekingen voor in het kader van een tentoonstelling in het Joods Museum van België. De jonge vrijwilligster deed onderzoek in de archieven van het CegeSoma en het Rijksarchief over de familie Neubeck, vluchtelingen in België in 1935. In het bijzonder bestudeerde ze de persoonlijke levensomstandigheden en de verschillende verblijven van de familie.


De huidige humanitaire crisis met betrekking tot de opvang van vluchtelingen heeft de vrijwilligers er toe aangezet hun onderzoek uit te breiden  tot de oorlog in Syrië. Een ontmoeting met een Syrische vluchteling inspireerde hen tot het maken van een kortfilm die hun persoonlijke visie op de ervaring van het vluchten weergeeft. In de film werd aan de inwoners van Doornik gevraagd om, enkel via hun gezichtsuitdrukking, hun mening te geven over de vragen en de beschouwingen in verband met de ervaring van het “vluchten”. Dit resulteerde in een heel persoonlijke en poëtische kijk op het probleem. De film kan hier bekeken worden.

 

 

ASF België Vredesdienst en het CegeSomaIn april 2009 is het CEGESOMA een intensieve samenwerking begonnen met de Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF), door jonge Duitse vrijwilligers te ontvangen. De ASF is een Duitse vereniging met als doel de verstandhouding tussen generaties, culturen en religies te bevorderen, rekening houdend met de gevolgen van het nazisme in de verschillende Europese landen. Ze werd na de oorlog opgericht als antwoord op de naweeën van het nationaalsocialistische regime. De organisatie tracht de samenleving bewust te maken van de gevolgen van deze gewelddadige periode, en te strijden tegen elke vorm van racisme, antisemitisme en uitsluiting van minderheden.

  Terug