PDF Afdrukken E-mail

Belgium WWII : Een virtueel platform over België en zijn inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog

Sinds 27 september is het platform Belgium WWII online ! (www.belgiumWWII.be)


Informatie op het web is allesbehalve altijd betrouwbaar, maar toch wordt het internet steevast geraadpleegd bij het zoeken naar snelle antwoorden. Dit nieuwe platform is een interactief referentieinstrument voor wie over juiste en kwaliteitsvolle historische informatie wil beschikken over thema's met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog in België.


Het platform werd gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van een BRAIN-project (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks), en bestaat in het Nederlands en het Frans (en gedeeltelijk in het Duits). Belgium WWII richt zich tot iedereen.

CegeSoma wil met dit platform historische kennis vertalen naar een breed publiek. Het platform gebruikt verschillende vormen van kennisoverdracht zodat het publiek (waaronder studenten, leraren, het brede publiek, journalisten, historici,…) het conflict kan begrijpen.


Het is de bedoeling dat het platform geleidelijk verder ontwikkeld wordt. Op dit ogenblik staan twee thema's centraal die nog steeds het onderwerp zijn van controverse en mythe: de collaboratie en de repressie enerzijds, en de justitie gedurende de oorlog anderzijds. Met de medewerking van verschillende historici worden deze thema's vanuit verschillende invalshoeken benaderd:


- Oorlogsportretten: hoe heeft de oorlog het leven van miljoenen anonieme en ook meer bekende personen op zijn kop gezet? In deze rubriek komen individuele ervaringen aan bod. Foto's, brieven en audiovisuele bronnen illustreren deze trajecten. Deze geïndividualiseerde aanpak maakt het mogelijk tot de kern van de dagelijkse geschiedenis in bezet België door te dringen.


- Vijf essentiële vragen. Directe vragen brengen ons voor elk thema tot de kern van het probleem. Wie waren de collaborateurs? Waarom hebben zij er voor gekozen de Duitsers te helpen? Wat is de rol van justitie in een maatschappij onder een bezetting? Vind de antwoorden op al uw vragen over collaboratie en justitie gedurende de Tweede Wereldoorlog in België.


- Virtuele tentoonstellingen. Deze virtuele tentoonstellingen brengen u naar het hart van bezet België. Deze digitale trajecten, geïllustreerd met foto's, archiefstukken, video's en verklarende teksten gaan dieper in op specifieke thema's.  Ontdek de geschiedenis van het interneringscentrum van Verviers, kom meer te weten over de Belgische kunstenaars die tentoonstelden in Duitsland of volg een aantal rechtszaken tijdens de oorlog.


- Een virtuele encyclopedie. Deze encyclopedie vormt de kern van Belgium WWII en bevat bijdragen van historici gespecialiseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Deze bijdragen verdiepen de kennis over het verleden van België tijdens de oorlog en pogen de verschillende begrippen beter te verklaren. Zij gaan vergezeld van archiefstukken, interviews met auteurs, foto's, grafieken, schema's, bibliografische richtsnoeren en links naar andere websites.
Het project brengt onderzoekers van alle universiteiten en de verschillende gemeenschappen samen.
Nieuwe thema's zoals het verzet, het dagelijks leven tijdens de oorlog, de vervolgingen, enz. zullen binnenkort ontwikkeld worden. Pedagogische trajecten voor het onderwijs zullen ook binnenkort beschikbaar zijn.


De lancering van Belgium WWII was ook de gelegenheid voor een interessant debat geanimeerd door Bruno De Wever (Universiteit Gent). Vier journalisten gespecialiseerd in historische onderwerpen kwamen aan het woord: Christian Laporte voor La Libre Belgique, Pierre Havaux voor le Vif, Walter Pauli voor Knack en Marc Reynebeau voor De Standaard. Zij hadden het over het nut van een website zoals Belgium WWII en over de huidige uitdagingen van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

 

Realisatie : Margot Brulard en Tamar Cachet
Coordinatie : Chantal Kesteloot
Begeleidingscomité : Sébastien Dubois (Rijksarchief), Bruno De Wever (UGent), Koen Aerts (UGent), Xavier Rousseaux (UCL), Jonas Campion (UCL) en Christoph Brull (ULg). 

 

Ontdek een  presentatieclip van de website

  Terug