PDF Afdrukken E-mail

1918-2018. Vier jaar oorlog met een impact van een eeuw

 

In november 1918 zwijgen eindelijk de kanonnen. Maar daarmee is het verhaal niet af: de wereld is definitief veranderd, is onzeker geworden en moet opnieuw worden uitgedacht.

Op dat ogenblik begint volgens Eric Hobsbawm de “korte twintigste eeuw”, een concept dat door talrijke historici werd overgenomen.


Om deze complexe periode te schetsen publiceert Le Vif/L'Express een speciaal themanummer dat werd gecoördineerd door Chantal Kesteloot en Laurence van Ypersele.


 

 Zij deden op hun beurt beroep op 31 geschiedkundigen van alle universiteiten van beide Belgische gemeenschappen om voor het grote publiek een aantal uitdagingen van die tijd uiteen te zetten.

Bij elke tekst horen een of meerdere zorgvuldig uitgekozen illustraties die tevens getuigen van de rijkdom van de collecties van de federale instellingen.  Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de militaire uitdagingen, de spanningen en verworvenheden van de naoorlogse periode, de internationale en maatschappelijke gevolgen van het conflict, enz.

De publicatie bevat tot slot een aantal bijdragen over de herinnering aan de oorlog en het keerpunt van “100 jaar Groote Oorlog”.


De publicatie getuigt ook duidelijk van een nieuwe trend in de geschiedschrijving. Het onderzoek rond WO I dateert weliswaar van vóór de herdenking, maar sinds de honderdste verjaardag werden nog nooit zoveel onderzoeksprojecten aan het conflict gewijd. Meer dan dertig jonge historici schreven of schrijven een doctoraatsverhandeling die geheel of gedeeltelijk gaat over de Groote Oorlog, en dat is nooit eerder gezien!


Het themanummer wil ons ook doen nadenken over een aantal vraagstukken en problemen.

In hoeverre heeft de bijzondere ervaring van de Groote Oorlog een diepgaande impact gehad op de Belgische samenleving? Hoe heeft de bijna volledige bezetting van het grondgebied vorm gegeven aan specifieke herinneringen aan het conflict?

De geschiedenis van WOI stopt uiteraard niet aan onze grenzen: door de koloniale dimensie en de vredesverdragen heeft de Groote Oorlog ook op andere vlakken voor een omwenteling gezorgd. 

Kortom, het gaat over een verhaal, een ervaring en de veelzijdige herinneringen eraan die absoluut noodzakelijk zijn om de complexe geschiedenis van ons kleine landje te kunnen bevatten.  

 

 

 

  Terug