PDF Afdrukken E-mail

Verandering aan de top van het CegeSoma

 Rudi Van Doorslaer heeft op 31 augustus 2016 afscheid genomen als directeur van de instelling om te genieten van een welverdiend pensioen. In afwachting van de benoeming van een opvolger is de leiding van wat voortaan de vierde operationele directie van het Rijksarchief is, toevertrouwd aan onze collega Dirk Martin. Een kort overzicht van het parcours van beide.
Lees meer...

Liefde voor het vaderland en strijd om archieven

  De ontstaansgeschiedenis van het NIODDrie dagen na de bevrijding van Nederland werd het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie – het huidige NIOD – opgericht. Vanwaar deze overhaaste beslissing in een chaotische naoorlogse context? Hoe beïnvloedde de Duitse bezetting deze haastige beslissing?

Op 15 juni 2016 komt Annemieke van Bockxmeer, onderzoeker verbonden aan het NIOD van 1989 tot 2012, de stormachtige geschiedenis van de beginperiode van de collectie van deze instelling toelichten.
Lees meer...

Tuer au nom d'Allah. Radicalisation ou subculture? Les combattants européens en Syrie

  

Een 500-tal Belgen, meestal twintigers, trokken naar Syrië waar ze zich aansloten bij de uiterst gewelddadige terroristen van IS, ook gekend onder hun Arabische acroniem Daesh. Duizenden andere Europeanen deden dat ook. Het fenomeen roept moeilijke vragen op. Rik Coolsaet (UGent & Egmont-Royal Institute for International Relations) komt op woensdag 25 mei 2016 in het CegeSoma dit onderwerp toelichten. Lees meer...

Tweehonderd jaar justitie. Historische encyclopedie van de Belgische justitie

  Ten tijde van de commotie veroorzaakt door de zaak Dutroux weerklonk meermaals de slogan dat het Belgisch justitieel apparaat de overstap diende te maken van de 19de naar de 21ste eeuw. De justitiële wereld is nochtans nooit gestopt met evolueren in overeenstemming met de veranderende kenmerken en noden van de Belgische samenleving. Een omvangrijke encyclopedie brengt de beste experts over het onderwerp samen en biedt een duidelijk overzicht (klik hier om deze encyclopedie te bestellen).
Lees meer...

Oorlogsenthousiasme: over de aantrekkingskracht van het obscure op intellectueel Europa

  

Hoe valt de euforie te verklaren die zich meester maakte van kunstenaars, schrijvers, wetenschappers en andere intellectuelen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ? Hoe konden duizenden intelligente, sociaal geëngageerde en vrijgevochten mannen en vrouwen veranderen in militante, oorlogsverheerlijkende radicalen?
De Nederlandse historicus Ewoud Kieft buigt zich in Europa 1900- Oorlogsenthousiasme 1918 over deze prangende vragen. Op woensdag 11 mei 2016 is hij te gast in het CegeSoma.
Lees meer...

Studiedag over verzoening na oorlog en conflict (Den Haag)

Een vrouw rouwt aan de Potocari genocide memorial dicht bij Srebrenica.
Een vrouw rouwt aan de Potocari genocide memorial dicht bij Srebrenica.
 

CegeSoma co-organiseert een internationale studiedag rond verzoening in post-conflictsituaties. De studiedag focust zich in hoofdzaak op het spanningsveld tussen het internationale beleid en de verwachtingen en noden van diverse lokale gemeenschappen.

De studiedag vindt plaats in Den Haag op 18 mei 2016 en de voertaal is Engels. Alle praktische en inhoudelijke informatie vindt u in het programma.

Oorlogskinderen: wanneer conflict leven verwekt

  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in bezet België en Duitsland kinderen geboren uit seksuele verhoudingen tussen Belgische vrouwen en Duitse mannen. Zonder de oorlog zouden hun verwekkers elkaar niet hebben ontmoet. Op woensdag 20 april 2016 verwelkomen we Gerlinda Swillen voor een conferentie over wat zowel het onderwerp van haar doctoraal proefschrift is als een persoonlijke geschiedenis. Onlangs promoveerde ze aan de VUB met haar doctoraat “Verwekt door de Tweede Wereldoorlog – Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn. Voorspel – Geboorte – Onthaal”. Lees meer...

Onderzoek ? Niet enkel voor academische onderzoekers !

Ontmoetingsdag voor 'geassocieerde onderzoekers' op 23 mei 2016

De studie van conflicten van de 20ste eeuw is al langer niet meer het alleenrecht van academische historici. Tal van onderzoekers uit andere disciplines of mensen die buiten de wetenschappelijke instellingen werken, dragen bij aan dit onderzoek. Hun bijdrage is waardevol. Om deze vorsers in een netwerk te verenigen, riepen we het statuut van 'geassocieerd onderzoeker' in leven. Dit vervangt het voormalige netwerk van correspondenten. Lees meer...

    1   2   3   4   5   6   7   8