PDF Afdrukken E-mail

Steden in oorlog

 La Wallonie sous l'Occupation, 1940-1945

In de reeks fotoboeken Steden in oorlog van het CEGESOMA komt na Brussel en Antwerpen nu Wallonië aan de beurt (klik hier om  het te bestellen). Net zoals de vorige delen wil dit boek een originele synthese bieden van de bezetting door 220 foto's te confronteren met de bestaande werken over het onderwerp. Bijzonder is dat hier het stedelijke landschap van een hele regio aan bod komt, wat betekent dat het gaat om het leven van bijna de helft van de bevolking in deze oorlogsperiode.

  Lees meer...

CegeSoma Info: het Berichtenblad in een nieuw jasje

CegeSoma Info 2015

 

Vanaf dit jaar verschijnt het voormalige CegeSoma Berichtenblad onder een andere naam en in een andere gedaante: CegeSoma Info (hier raadpleegbaar) ! Ons jaarlijkse infoblad neemt voortaan de vorm aan van een ruim geïllustreerd krantje, dat twaalf bladzijden telt. Beknopter, maar beter verteerbaar. Het nummer over 2015 bevat een vijftigtal artikels die de brede waaier aan projecten en activiteiten in onze instelling illustreren. Maar er is meer.
Lees meer...

Veerle Vanden Daelen

 Veerle Vanden Daelen is master in de Geschiedenis (Universiteit Gent) en sinds 2006 ook doctor in de Geschiedenis (Universiteit Antwerpen). In haar masterscriptie analyseerde ze de documentaires van Maurice De Wilde over de Tweede Wereldoorlog. Haar doctoraatsonderzoek ging over de terugkeer en de wederopbouw van het Joodse leven in Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog (1944-1960). In haar postdoctoraal onderzoek verbreedde ze deze themathiek naar algemene Joodse geschiedenis in Antwerpen. Ze vervulde reeds fellowships aan de University of Michigan (Frankel Institute for Advanced Judaic Studies, 2007-2008 fellowship “Jews and the City”) en aan de University of Pennsylvania (Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, 2008-2009 fellowship “Jews, Commerce, and Culture”).

In het CegeSoma coördineert ze het work package “Data Identification and Integration” voor het project European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). Ze is ook nog steeds verbonden aan de Universiteit van Antwerpen, waar ze al Migratiegeschiedenis, Joodse Geschiedenis en andere vakken doceerde. Sinds 2007 organiseert ze met Karen Hofmeester de jaarlijkse “Contact Day Jewish Studies on the Low Countries” aan het Instituut voor Joodse Studies van de Universiteit Antwerpen.

 

 

Heeft het CegeSoma verlaten op 30 juni 2016.

  Lees meer...

Karel Strobbe

Karel StrobbeKarel Strobbe (°1984) is master in de Geschiedenis. Hij studeerde in 2006 af aan de Gentse universiteit met een verhandeling over de houding van enkele katholieke periodieken tegenover protestanten en protestantisme (1884-1914). Daarna volgde hij de academische lerarenopleiding aan de Katholieke Universiteit Leuven. Van 2007 tot 2010 werkte hij in KADOC (Leuven) aan een onderzoeks- en publicatieproject over de zusters Kindsheid Jesu, een apostolische congregatie.

Sinds januari 2011 werkt hij inhet CEGESOMA als assistent op de afdelingen Publieksgeschiedenis en Academische activiteiten. Hij beheert onder meer de Facebookpagina van de instelling en is verantwoordelijk voor de Cegesoma Newsletter, die in september 2013 werd gelanceerd. In 2011-2012 was hij ook als wetenschappelijk medewerker verbonden aan erfgoedprojecten over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in Limburg, eveneens in het CEGESOMA.

 

Heeft het CegeSoma op 31 december 2015.

 

  Lees meer...

Hans Boers

Photo de Hans BoersHans Boers (°1985) studeerde hedendaagse geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. In zijn eindverhandeling nam hij het werk van de Luikse historicus en intellectueel Léon-Ernest Halkin (1906-1998) onder de loep. Later studeerde hij een jaar toegepaste taalkunde (Frans-Engels) aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen.

Hij was assistent op de afdeling wetenschappelijke activiteiten en publicaties van het Cegesoma in 2009. Van december 2010 tot september 2013 werkte hij als assistent-coördinator voor het project European Holocaust Infrastructure Research (EHRI). Sinds oktober 2013 is hij eindredacteur voor de projecten De Oorlogskranten 1914-1918, en later De Oorlogskranten. Het interbellum 1918-1940, een samenwerking van Cegesoma met de Londense uitgeverij Albertas Limited.

 

Heeft het CegeSoma verlaten op 31 oktober 2016.

 

 

  Lees meer...

“Wehrmacht”kinderen in België

De Duitse bezetting tijdens de tweede wereldoorlog leidde tot een noodzakelijke omgang tussen de vijandelijke militairen en de vrouwelijke Belgische bevolking. Hieruit zijn volgens de laagste schattingen 20.000 kinderen geboren, zonder te spreken over kinderen die door abortus niet ter wereld kwamen. In het onderzoek naar die kinderen, dat Gerlinda Swillen in september 2007 aanvatte, gaat het om door man en vrouw gewenste, al dan niet kortstondige verhoudingen. Hoe kwamen ze tot stand ? Wie waren de betrokken moeders, maar ook vaders ? Hoe verliepen zwangerschap en geboorte ? Welk was het lot van die kinderen ? Hiervoor bestudeert Gerlinda Swillen archieven en tijdsdocumenten. Maar ze heeft ook getuigenissen nodig van moeders, kinderen, medisch personeel, familieleden, buren, kennissen. Na het jarenlange stilzwijgen in België wordt ook de leeftijd van de getuigen problematisch. Hen horen is dus zeer dringend. Het SOMA steunt haar bij die oproep om te getuigen.
Lees meer...

Rudi Van Doorslaer

 Rudi Van Doorslaer (°1951), studeerde nieuwste geschiedenis aan de Universiteit Gent en promoveerde er in 1990 op een proefschrift getiteld Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België, 1925-1940. Tussen 1977 en 1980 kwam hij als tijdelijk attaché in dienst van het CEGESOMA (toen nog Centrum WOII). In 1985 werd hij er aangeworven als vast onderzoeker.
Van 1999 tot 2001 leidde hij bij de Diensten van de Eerste Minister het onderzoek van de Studiecommissie joodse goederen.
Hij was tussen 1996 en 2005 hoofdredacteur van de Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis. Hij publiceerde over joodse geschiedenis, migratie, communisme en anticommunisme, Spaanse burgeroorlog en diverse thema's van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in België.
Sinds 1 september 2005 is hij directeur van CEGESOMA.

                                 

Heeft het CegeSoma verlaten op 31 augustus 2016.

  Lees meer...

 
    1   2   3   4   5   6   7   8