PDF Afdrukken E-mail

Een lezing met Kristof Smeyers

Het gestolde land. Een eeuw Belgische economie

Op 14 december 2016 gaat Kristof Smeyers (University College London) in op de economische geschiedenis van België vanaf de Eerste Wereldoorlog vanuit een geheel nieuw uitgangspunt. 

Een al meer dan een eeuw gestolde economie ?

Nationale Bank van België – transport van goud (32 miljoenen BFR). (CegeSoma)
Nationale Bank van België – transport van goud (32 miljoenen BFR). (CegeSoma)

 

Wat als het begin van de economische problemen van België al veel vroeger startten dan we nu aannemen ? Dat is de stelling die Kristof Smeyers en Erik Buyst verdedigen in een door Polis recent gepubliceerd werk. Een theorie die verdient te worden bekeken, gedecodeerd en geanalyseerd.

Naar aanleiding hiervan nodigt het CegeSoma Kristof Smeyers (University College London) uit. Hij zal het hebben over de Belgische economische geschiedenis sinds de Eerste Wereldoorlog vanuit een geheel nieuw perspectief. De centrale vraag die gesteld wordt is: was België op het einde van de Eerste Wereldoorlog in staat zich herop te richten of bleef het land integendeel met een gestolde economie ter plaatse trappelen?

 

De oorlog, een sociaal-economisch trauma


De Belgische economie heeft de voorbije eeuw een gedaanteverandering ondergaan. Voor de Eerste Wereldoorlog was zij een innovatieve, agressief liberale wereldmacht. Daar schoot in 1918 maar weinig meer van over. België hield aan de oorlog een sociaaleconomisch trauma over. In de daaropvolgende decennia probeerde het land dat te verwerken door zich in te kapselen: in economische automatismen als de index, in sociale overlegstructuren en een sociale zekerheid, maar ook in een pacificatiepolitiek en in internationale samenwerkingsverbanden. Die buffers moesten een nieuwe catastrofe voorkomen. Tegelijkertijd werd België zo ook een land waar sociaaleconomische verandering maar schoorvoetend kon gebeuren. Honderd jaar later kampt het kleine, open land nog steeds met de effecten van dat trauma. Is België gestold ?

 

Kristof Smeyers (1988) is cultuurhistoricus aan University College London. Hij doet er onderzoek naar vroegmoderne leesmethoden en marginalia. Zijn interesses zijn onder anderen de geschiedenis van boek en bibliotheek, de geschiedenis van de geschiedschrijving en de geschiedenis van globalisering. Dat leidde hem tot een algemene studie van de economische geschiedenis van België. Het resultaat daarvan is het boek Het gestolde land (Polis, 2016).

 

De lezing gaat door in de conferentiezaal van het CegeSoma, Luchtvaartsquare, 29, 1070 Brussel en vangt aan om 14.30 u.
De toegang is gratis maar vooraf inschrijven is gewenst (02/556.92.57 - isabelle.delvaux@cegesoma.be)

 

14 & 23 / 11 / 2016 

 

 

  Terug