PDF Afdrukken E-mail

Een lezing door Luis Angel Bernardo y Garcia

Le Ventre des Belges. Grandeur et misères d'un petit État nourricier en temps d'occupation et de sortie de guerre (1914-1948)Op woensdag 16 november 2016 (14.30 u.) geeft CegeSoma het woord aan Luis Angel Bernardo y Garcia (Algemeen Rijksarchief). Hij zal het hebben over de rol van de Belgische staat in de economische heropleving van het naoorlogse België en in het bijzonder over het voedselbeleid.


Het laden van zakken meel in een meelfabriek. Uittreksel ontleend aan de propagandafilm “Où en est notre ravitaillement ?” uit 1946 gerealiseerd door Gaston Vernaillen voor de revitailleringsafdeling. (Cinémathèque Fédération Wallonie Bruxelles)
Het laden van zakken meel in een meelfabriek. Uittreksel ontleend aan de propagandafilm “Où en est notre ravitaillement ?” uit 1946 gerealiseerd door Gaston Vernaillen voor de revitailleringsafdeling. (Cinémathèque Fédération Wallonie Bruxelles)
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog (1945-1948) was de voedselschaarste in België, een gevolg van de Duitse bezetting, nog steeds nijpend. Om de voedselbevoorrading en de economische activiteit op peil te houden, ziet de Staat zich genoodzaakt om de nationale economie in de hand te nemen, in strijd met de traditie van de vrije markteconomie van het vooroorlogse België. De opeenvolgende naoorlogse regeringen leggen zich toe op het herstel van de arbeidsmarkt. Net als de verdediging van een “sterke frank” is dit herstel noodzakelijk voor het heropstarten van de economische activiteit, maar ook voor de ordehandhaving en de normalisatie van het politiek leven. Op dit vlak volgt België een ander beleid dan zijn buren.

 

Om het beleid van de Belgische staat te begrijpen, is het essentieel om het voedselbeleid uit het verleden voor ogen te houden. Deze vragen zullen behandeld worden door Luis Angel Bernardo y Garcia, auteur van een recente doctoraatsverhandeling met betrekking tot de voedselcrisissen in België.

 

Luis Angel Bernardo y Garcia is werkleider bij het Algemeen Rijksarchief waar hij verantwoordelijk is voor de politieke archieven. Sinds 2015 coördineert hij de overbrenging van de “Afrikaanse archieven” van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In hetzelfde jaar verdedigde hij aan de Université libre de Bruxelles zijn doctoraatsverhandeling over de diachronische aanpak van de voedselcrisissen in België tijdens bezettingsperiodes, de bevrijding en de onmiddellijke naoorlogse periode.

 

Deze conferentie gaat door in de conferentiezaal van het CegeSoma, Luchtvaartsquare, 29, 1070 Brussel en vangt aan om 14.30 u.
Deelname is gratis, maar wel graag inschrijving via telefoon: 02/556.92.57 of email : isabelle.delvaux@cegesoma.be

 

 

19 / 10 / 2016

 

 

  Terug