PDF Afdrukken E-mail

Pers WO I Legermuseum in "The Belgian War Press"

  

 

Op de website The Belgian War Press kan  u voortaan ook de clandestiene pers uit de Eerste Wereldoorlog  uit de collectie van  het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijkgsgeschiedenis lezen.
Lees meer...

 

 

 

Een lezing met Kristof Smeyers

Het gestolde land. Een eeuw Belgische economie

Op 14 december 2016 gaat Kristof Smeyers (University College London) in op de economische geschiedenis van België vanaf de Eerste Wereldoorlog vanuit een geheel nieuw uitgangspunt.

Lees meer...

Verschijnt binnenkort - Een nieuwe unieke bronnenuitgave over bezetting en dagelijks leven in Europa tijdens WO II

 Het project  'Societies under German Occupation – Experiences and Everyday Life in World War II' wil bronnenpublicaties op de markt brengen die de impact van de bezetting op het dagelijks leven voor verschillende lagen van de bevolking, van Noorwegen tot Griekenland, en van Frankrijk tot de Sovjet Unie, tastbaar maken. Deze bronnenuitgave  biedt een uniek transnationaal perspectief over een weinig bestudeerd onderwerp. De honderden bronnen van de eerste reeks, gewijd aan de ravitaillering en de voedselschaarste, zijn nu verzameld en becommentarieerd met een oog op een nakende publicatie.
Lees meer...

Een lezing door Luis Angel Bernardo y Garcia

 Le Ventre des Belges. Grandeur et misères d'un petit État nourricier en temps d'occupation et de sortie de guerre (1914-1948)Op woensdag 16 november 2016 (14.30 u.) geeft CegeSoma het woord aan Luis Angel Bernardo y Garcia (Algemeen Rijksarchief). Hij zal het hebben over de rol van de Belgische staat in de economische heropleving van het naoorlogse België en in het bijzonder over het voedselbeleid.
Lees meer...

Lezing met Gerlinda Swillen

 Dinsdag 15 november 2016 (12u30), conferentie met Gerlinda Swillen (Dr. in de geschiedenis, geassocieerd onderzoeker bij het ARA-Cegesoma) in het Joodse Museum van België: Het Brugmann ziekenhuis in uniform ?  (de lezing gebeurt in het Frans). 


Op 23 mei 1943 eist de Wehrmacht één van de Belgische parels van de geneeskunde en de Brusselse ziekenhuisarchitectuur op: het Brugmann-ziekenhuis. Voortaan heet het: Kriegslazarett 2/614 (Kr.Laz. 2/614). Niet alleen Duitse militairen schijnt het te hebben opgenomen, maar ook krijgsgevangenen, patiënten uit andere instellingen van de bezetter, evenals burgers.
Lees meer...

Internationaal colloquium ‘Right to be forgotten versus right to remember’

  

Naar aanleiding van de nieuwe Europese privacyverordening, die in mei 2016 door het Europees Parlement werd goedgekeurd, organiseert het Rijksarchief op 10 oktober 2016 in het Paleis der Academiën een internationaal colloquium over “Right to be forgotten versus right to remember.
Lees meer...

Verandering aan de top van het CegeSoma

 Rudi Van Doorslaer heeft op 31 augustus 2016 afscheid genomen als directeur van de instelling om te genieten van een welverdiend pensioen. In afwachting van de benoeming van een opvolger is de leiding van wat voortaan de vierde operationele directie van het Rijksarchief is, toevertrouwd aan onze collega Dirk Martin. Een kort overzicht van het parcours van beide.
Lees meer...

    1   2   3   4   5   6   7   8