De films van de vzw Mémoires inédites raadpleegbaar op het CEGESOMA !

Mémoires inédites is een vereniging zonder winstgevend oogmerk die opgericht werd in december 2004. Zij stelt zich tot doel om alle bewegende en vaste beelden over alle aspecten van ons maatschappelijk leven die niet bedoeld waren voor het professionele circuit, te vinden, te restaureren, te archiveren, te catalogeren en te valoriseren. Het CEGESOMA hecht veel belang aan het behoud van het Belgisch audiovisueel patrimonium en heeft zich aangesloten bij het project van Mémoires inédites. Het heeft een voorstel tot samenwerking gelanceerd door haar archivistische en wetenschappelijke expertise ter beschikking ter stellen, ondersteuning bij het lokaliseren van nieuwe beelden en een plaats waar deze beeldarchieven geraadpleegd en gevaloriseerd kunnen worden.

Beeld uit een familiefilm
Beeld uit een familiefilmpje. (Collectie Mémoires inédites)
Familiefilmpjes, in een doos in de kelder of op zolder, of zorgvuldig bewaard maar half vergeten in een oude kast, zijn een archivivalische bron die al te vaak verwaarloosd wordt maar die meer en meer aan belang wint voor historici, cineasten en andere specialisten van het beeld. Kledij, voorwerpen, standpunten, buitenopnames kunnen informatie verschaffen over de evolutie van de mode, de zeden, over de maatschappij of over faits divers. Een boom in de jaren vijftig wanneer de jeugd rock and roll danste en de meisjes bolletjesjurken droegen is bijvoorbeeld kenmerkend voor een bepaalde periode.

 

André Huet, voorzitter van de vzw Mémoires inédites, besefte reeds de waarde van deze beelden toen hij op het einde van de jaren zeventig de televisieuitzending Inédits lanceerde op de RTBF. Het programma wou de interesse wekken voor amateurfilms als getuigen bij uitstek van hun tijd en van het dagelijks leven toen. Het idee sloeg al vlug aan bij de kijkers en de specialisten en werd zelfs door verschillende andere Europese televisiezenders overgenomen. De kwaliteit van de beelden en de samenwerking die groeide tussen de mediaspecialisten, archiefverantwoordelijken en onderzoekers verklaart het internationaal succes van het project, dat de interesse wekt van internationale archiefinstellingen, nationale en regionale archieven in Canada, Amerika en China en de Getty-stichting.
Bij zijn vertrek van de RTBF maakte André Huet van de gelegenheid gebruik om Mémoires inédites te lanceren in de hoop verder te kunnen gaan met het bewaren en valoriseren van het Belgisch audiovisueel archief.

 

In samenwerking met Studio l'Équipe staat Mémoires inédites vooral in voor het verzamelen, restaureren, digitaliseren en commercialiseren van de amateurfilms. De vzw wil echter ook de bevoorrechte gesprekspartner worden van publieke en private instellingen, universiteiten en onderzoekscentra die een beroep willen doen op technische bijstand en methodologische deskundigheid om hun beeldmateriaal te digitaliseren met als doel het beschermen en valoriseren van hun audiovisueel patrimonium. Vandaag bewaart de vzw bijna 3500 films waaronder een belangrijke collectie over Congo, Bergen, Verviers en Namen en over de wereldtentoonstelling van 1958 en de jaren vijftig.

 

Met het oog op het bewaren en de valorisatie van het Belgische audiovisueel patrimonium bewaart het CEGESOMA op dit ogenblik een deel van de collectie van Mémoires inédites. De beeldbank waarop de films van de vzw bekeken kunnen worden is nu al raadpleegbaar in onze leeszaal. Via deze database kunnen snel opzoekingen gebeuren en kan men de films die al beschikbaar zijn visualiseren. De lezer ontvangt bovendien een compleet dossier met de modaliteiten voor raadpleging en het bekomen van de beelden. Binnen enkele maanden zal het volledig archief van Mémoires inédites beschikbaar zijn op het CEGESOMA.

 

Inlichtingen kan u verkrijgen bij de verantwoordelijke van onze audiovisuele sector Florence Gillet of bij de verantwoordelijke van Mémoires inédites Carole Godfroid.
U kan ook de website van de vzw bezoeken.

 

10 / 10 / 2008

  Terug