PDF Afdrukken E-mail

Seminarie met Tatiana Sîrbu

La politique des “ villages tsiganes” en Bessarabie sous trois administrations: tsariste, roumaine et soviétique: 1812-1956

 De laatste jaren was er heel was er heel wat te doen rond de komst van Roma-zigeuners naar West-Europa. Om een beter inzicht te krijgen in de bewogen geschiedenis van deze bevolkingsgroep, nodigt het SOMA op woensdag 19 december 2012 (14.30u) Tatiana Sîrbu (Université Libre de Bruxelles) uit voor een lezing. Sîrbu zal de inhoud van haar doctoraat uit de doeken doen, dat de evolutie schetst van de situatie van Roma in Bessarabië doorheen de 19de en 20ste eeuw, "De politiek ten aanzien van 'zigeunerdorpen' in Bessarabië onder drie opeenvolgende regimes".

  Lees meer...

Seminarie met Ugur Ümit Üngör

Onteigening en vernietiging: genocide en de confiscatie van Armeens bezit in 1915

 Slechts weinig historische gebeurtenissen veroorzaken zoveel controverse als de Armeense genocide. Eind vorig jaar nog werd het onderwerp terug brandend actueel, toen het Franse parlement een wet adopteerde die de ontkenning van de genocide strafbaar zou maken. De wet werd nietig verklaard door het grondwettelijk hof.  De controverse veroorzaakte een hernieuwde interesse in de Armeense genocide, iets waarbij het SOMA niet ten achter wil blijven.
Lees meer...

Seminarie met Laurent Thiery

La répression: un élément central de la stratégie politique d'Occupation dans les départements du Nord – Pas-de-Calais

 Op woensdag 21 november 2012 (14u.30) heeft het SOMA de Franse historicus Laurent Thiery te gast. Hij verdedigde onlangs een doctoraat aan de Université de Lille 3, en komt in een seminarie toelichting geven bij zijn onderzoek over de Duitse repressie in Noord-Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Lees meer...

Seminarie met Aline Sax

Het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs

 Op woensdag 17 oktober 2012 heeft het SOMA kersvers doctor in de Geschiedenis Aline Sax te gast. Deze historica én jeugdboekenschrijfster uit het Antwerpse komt een seminarie geven over de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Lees meer...

De razzia van 3 en 4 september 1942

Jules Coest (in het midden), dd burgemeester van Brussel in 1942 (foto SOMA).
Jules Coest (in het midden), dd burgemeester van Brussel in 1942 (foto SOMA).
70 jaar geleden werden 718 Brusselse Joden midden in de nacht door de Duitsers gearresteerd, daarbij geholpen door Belgische SS'ers. De Brusselse razzia kadert in de grote razziagolf van de zomer van 1942. Zonder het bestaan van een Jodenregister zou de razzia zeker niet dezelfde impact gehad hebben. Het bijhouden van zo'n register was in de herfst van 1940 bevolen door de bezetter; de maatregel werd uitgevoerd in alle Belgische gemeenten waar Joden woonachtig waren. Gisteren bracht de Brusselse burgemeester Freddy Thielemans tijdens een plechtigheid die feiten terug in herinnering (klik hier voor de volledige toespraak). In naam van het stadsbestuur bood hij de Joodse gemeenschap zijn excuses aan. De burgemeester wees op de plicht van het herinneren, maar kondigde daarnaast ook aan dat hij een bijkomende onderzoeksopdracht zou toekennen aan het SOMA over de Brusselse casus. Deze studie, die zal uitmonden in een publicatie, is bedoeld voor de Brusselse ambtenaren en het Brusselse onderwijs.

 

Herdenking medewerking Antwerpse politie aan Jodenrazzia's, augustus 1942

Lieven Saerens (© John Moussiaux).
Lieven Saerens (© John Moussiaux).

Op woensdag 15 augustus laatsleden was het 70 jaar geleden dat de Antwerpse politie meewerkte aan de eerste Jodenrazzia in België. Naar aanleiding daarvan was er in het Antwerpse stadhuis een ceremonie, waarbij ook de tekst van een herinneringsplaket over dit drama werd voorgesteld. Het plaket zal later in het stadhuis worden bevestigd. Naast burgemeester Patrick Janssens en de voorzitter van het Israëlitisch Consistorie van België, professor baron Julien Klener hield ook SOMA-medewerker Lieven Saerens een speech. Voor de speech van Lieven Saerens klik hier

Soma-medewerker Karel Strobbe neemt een frisse duik

 De Soma-medewerkers zijn beslist niet alleen op het wetenschappelijke veld actief. Karel Strobbe staat op de instelling in voor het project rond Noord-Limburg en de Tweede Wereldoorlog en levert tevens ondersteuning aan de afdelingen publieksgeschiedenis en academische activiteiten. Op zondag 8 juli nam hij deel aan de Big Swim, de zwemtocht rond Gent. De Big Swim was een Gents sportief verlengstuk bij de Big Jump, een Europese actie waarbij mensen op verschillende plaatsen een duik in het water namen om aandacht te vragen voor waterkwaliteit.

 

De Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis

De Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis zijn gewijd aan de Belgische geschiedenis van de twintigste eeuw. De BEG richten zich voornamelijk op de twee wereldoorlogen, de politieke en culturele geschiedenis en op historiografische debatten. Als wetenschappelijk tijdschrift behouden de BEG een bijzondere plaats voor foto's. Meer dan louter illustratie, worden foto's beschouwd als wezenlijk deel van de documentatie en het archiefmateriaal.

Het tijdschrift publiceert artikelen in het Nederlands, Frans en Engels. Sinds 1996 verschijnt ze twee maal per jaar en omvat 3 à 400 pagina's per nummer. Soms verschijnen de BEG in de vorm van een themanummer. Het redactiecomité is samengesteld uit onderzoekers, zowel van het SOMA als van andere instellingen en universiteiten. In elk nummer is een omvangrijke rubriek 'Bibliotheek' opgenomen, waarin kritische recensies verschijnen van de recente wetenschappelijke geschiedschrijving met betrekking tot de Belgische twintigste eeuw.

De BEG zijn lid van de Association des Revues scientifiques et culturelles. De artikelen worden ook samengevat en gerepertorieerd in Historical Abstracts en America : History and Life.

    1   2   3   4   5   6   7   8