PDF Afdrukken E-mail

Internationale EUCOWAS conferentie op 16 december 2011

Het SOMA en het Herder Instituut (Marburg) organiseren op 16 december 2011 een internationale conferentie voor het EUCOWAS netwerk (European Cooperation on War Studies) : "New European doctorate research on War, Society and Conflict". De conferentie vindt plaats in de conferentiezaal van het SOMA. De taal is Engels.
Lees meer...

Wijziging programma Studiedag ‘Mondelinge geschiedenis in België’

Op 18 november aanstaande zou Hélène Wallenborn van 10.00-10.15 uur komen spreken op de studiedag over mondelinge geschiedenis in België. Zij is helaas verhinderd. Hiervoor in de plaats zal Sven Steffens, directeur van het gemeentelijke museum in Sint Jans Molenbeek, een korte lezing komen houden. De titel van zijn presentatie luidt: 'Plate-forme Mémoire orale'.

Seminarie met Anne Cornet

Politique sanitaire et/ou contrôle social ? Rwanda, 1923-1940

Op woensdag 21 december 2011 geeft Anne Cornet, historica en als onderzoekster verbonden aan het SOMA, tekst en uitleg bij een weinig gekend aspect van de koloniale geschiedenis.
Lees meer...

Seminarie met Insa Meinen

La Shoah en Belgique

Op woensdag 7 december 2011 hebben het SOMA en Kazerne Dossin de eer om de Duitse historica Insa Meinen in Brussel te ontvangen. Ze zal een seminarie geven over haar boek Die Shoah in Belgien, dat eind 2009 verscheen bij de Duitse uitgeverij WBG en in 2011 in het Nederlands werd uitgegeven door De Bezige Bij Antwerpen. U bent vriendelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Lees meer...

Uitzonderlijk seminarie over privacy en historisch onderzoek

Op vrijdag 25 november 2011 organiseert het SOMA in samenwerking met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) een seminarie over 'Privacy en historisch onderzoek'. Het seminarie is bedoeld voor archivarissen, professionele en amateurhistorici, heemkundigen, genealogen, museummedewerkers, studenten, enz.
Lees meer...

Seminarie met Michael Ryckewaert

Bouwen aan de economische ruggengraat van de Belgische welvaartsstaat. Infrastructuur, planning en architectuur, 1945-1973

Op woensdag 9 november 2011 om 14.30u komt Michael Ryckewaert toelichting geven bij zijn boek Building the Economic Backbone of the Belgian Welfare State: Infrastructure, planning and architecture, 1945-1973, dat dit jaar verscheen bij Uitgeverij 010.
Lees meer...

Mondelinge geschiedenis in België : tussen onderzoek en publieksgeschiedenis

Op vrijdag 18 november 2011 organiseert het SOMA de studiedag“Mondelinge geschiedenis in België: tussen onderzoek en publieksgeschiedenis”. Het voornaamste objectief is een balans te maken van een onderwerp waarin het Centrum van in het begin veel heeft geïnvesteerd. Voor het programma en praktische informatie, klik hier.
Lees meer...

Seminarie met An Paenhuysen

De Nieuwe Wereld. De wonderjaren van de Belgische Avant-Garde, 1918-1939

Op woensdag 26 oktober 2011 komt An Paenhuysen, doctor in de geschiedenis (KULeuven), geven bij haar boek De nieuwe wereld. De wonderjaren van de Belgische avant-garde (1918-1939), dat vorig jaar verscheen bij Meulenhoff/Manteau.
Lees meer...

    1   2   3   4   5   6