PDF Afdrukken E-mail

Seminarie 'Het andere Duitsland'. Migratie van Duitse vluchtelingen naar België van 1933 tot 1940

Op maandag 6 december 2010 organiseert het SOMA een seminarie waar een groep Duitse vrijwilligers en Belgische studenten de historische en methodologische fundamenten zullen leggen voor de constructie van het biografische parcours van Duitse vluchtelingen in België tussen 1933 en 1940. Het doel van het onderzoek is de reconstructie van de migratie van Duitsland naar België in deze periode. Klik hier voor meer informatie over deze activiteit in het Engels, die alleen op uitnodiging kan worden bijgewoond.

 

Seminarie met Avi Shlaim

Israel. The Strategy of the Iron Wall Revisited

Woensdag 1 december 2010 hebben we de gerenommeerde professor Internationale Betrekkingen Avi Shlaim (University of Oxford) te gast, die een seminarie zal geven met de titel Israel: The Strategy of the Iron Wall Revisited. De conflicten met Palestijnse en de Arabische gemeenschap werpen een lange schaduw op de geschiedenis van Israël. De Israëlische Strategy of the Iron Wall was bedoeld om vanuit een sterk militair overwicht in een verder stadium een gunstige vredesdeal in de wacht te slepen. Israël lijkt vandaag echter verder dan ooit verwijderd van een permanente vrede. Avi Shlaim toont aan dat varianten van de Iron Wall Strategy de Israëlische regeringen hebben geleid. Hoewel de strategie vanuit een Israëlisch perspectief succesvol is geweest, faalden de leiders om vanuit militaire veiligheid naar een bredere, algemeen aanvaarde vrede te gaan.

 

Avi Shlaim werd geboren in Bagdad en groeide op in Israel. Hij studeerde geschiedenis in Cambridge en Internationale relaties in de London School of Economics. Hij is onderzoeker aan het Middle East Centre in St Antony's College en professor Internationale Relaties aan de University of Oxford. Avi Shlaim is in Groot-Brittannië een opiniemaker over het Midden-Oosten en auteur van onder meer The United States and the Berlin Blockade, 1948-49: A Study in Crisis-Decision Making (1983), The Politics of Partition (1990 and 1998), War and Peace in the Middle East: A Concise History (1995), The Iron Wall: Israel and the Arab World (2000) en Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations (2009).

 

Zoals steeds zal het seminarie doorgaan in de conferentiezaal van het SOMA, en dit om 14u30. De toegang is gratis. Inschrijven kan via cegesoma@cegesoma.be of 02/556 92 11. 

Seminarie met Els Witte en Harry Van Velthoven

Strijden om taal. De Belgische taalkwestie in historisch perspectief

Els Witte en Harry van Velthoven stellen op 24 november 2010 (14u30) hun pas verschenen, zeer actuele werk Strijden om taal. De Belgische taalkwestie in historisch perspectief voor. Op basis van eerder verschenen publicaties van hun hand wordt de Belgische taalproblematiek vanuit een historisch perspectief geanalyseerd.

 

Taalpolitiek geeft in vele landen aanleiding tot problemen, zeker als ongelijkwaardig gepercipieerde taalgemeenschappen er naast elkaar leven. België is dus geen unicum, maar wel een heel interesse casus. Met de meest verscheiden modellen werd met wisselend succes geëxperimenteerd. Daardoor kwam een origineel maar ook complex labyrint van taalwetgeving tot stand, waarin enkel wetstraatjournalisten, politici en politicologen nog hun weg lijken te vinden.


Bij de omvorming van een unitair en Franstalig België naar een federaal en mogelijk confederaal land met sterke deelstaten bleven taalstrategieën dominant aanwezig, terwijl internationalisering en europeanisering de context verbreedden.


Els Witte is emerita hoogleraar en gewezen rector van de VUB. Zij is auteur van diverse standaardwerken over de Belgische politiek in de 19de en 20ste eeuw. Momenteel is zij voorzitter van het Vlaams Instituut voor Geschiedenis.
Harry Van Velthoven is emeritus hoogleraar van de Hogeschool Gent. Hij publiceerde over de Vlaamse en Waalse beweging, Brusselse taalproblematiek, natievorming, liberalisme en de sociale beweging.
 

Zoals gewoonlijk vindt het seminarie plaats in onze conferentiezaal om 14u30. De toegang is gratis.

Seminarie met Jan Velaers

Het 'actieve' koningschap van Albert I 1909-1934

Vrijdag 5 november 2010 (om 14u30) geeft Jan Velaers (UA) een lezing over koning Albert I. Jan Velaers is doctor in de rechten en licentiaat in de wijsbegeerte en gewoon hoogleraar aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Van zijn hand verschenen onder andere Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof en De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting.

 

Hij publiceerde samen met Herman Van Goethem in 1994 Leopold III. De Koning, het Land, de Oorlog, en recent Albert I, Koning in tijden van oorlog en crisis 1909-1934. In dit seminarie behandelt Jan Velaers de vijfentwintigjarige regeerperiode van Koning Albert I, die gedurende die kwart eeuw de politieke basis van de instellingen probeerde te verruimen. Dit leidde tot aanvaringen met de heersende conservatieve meerderheid. In Alberts regeerperiode was er geen jaar zonder crisis. Er was politieke splijtstof te over: de Eerste Wereldoorlog, waarin hij sterk op het voorplan kwam, de wederopbouw van het land, de sociale problemen, de financiële crisis in de jaren 1920, de economische crisis van de jaren 1930, de groeiende internationale spanningen en, heel de periode door, de taalstrijd tussen Vlamingen en Franstaligen. Albert I, met zijn prestige van de Koning-Ridder, was het stabiele element van het bestel.

 

Zoals gewoonlijk vindt het seminarie plaats in onze conferentiezaal om 14u30. De toegang is gratis.

Seminarie met Thierry Rozenblum

Une cité si ardente ? Liège et ses Juifs. 1940-1944

Op woensdag 13 oktober 2010 presenteert Thierry Rozenblum zijn recente werk Une cité si ardente ... Les Juifs de Liège sous l'Occupation (1940-1944). In navolging van de conclusies van Gewillig België, richt Thierry Rozenblum zich op de rol van het lokale bestuur van Groot-Luik in de vervolging van Joden. In de courante visie op de Jodenvervolging in Luik wordt weinig aandacht besteed aan het legale kader, de lokale context en de rol van de Association des Juifs en Belgique (AJB). Om deze lacune te vullen spelen de lokale archieven een grote rol in Une cité si ardente.

Onafhankelijk onderzoeker Thierry Rozenblum is actief lid van de vereniging La Mémoire de Dannes-Camiers en auteur van meerdere bijdragen over de Joodse gemeenschap in Luik tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Dit seminarie zal geleid worden door Alain Colignon, historicus verbonden aan het SOMA en specialist in de geschiedenis van de stad Luik.

Zoals gewoonlijk vindt het seminarie plaats in onze conferentiezaal om 14u30. De toegang is gratis. 

Een landschap in fragmenten. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in België, 1945-2010

De studiedag die het SOMA op 29 oktober 2010 organiseert – klik hier voor het programma – is een poging om de dialoog tussen twee uiteenlopende benaderingen weer aan te knopen. De herinnering van de Tweede Wererldoorlog werd tot nu toe immers vooral bestudeerd vanuit twee verschillende – culturele en politieke – invalshoeken. Lange tijd is de historische aandacht uitgegaan naar de sociale en politieke 'instrumentalisering' van de oorlogsherinnering, terwijl de laatste jaren ook de aandacht voor de zeer concrete culturele praktijken waarin die herinnering gestalte kreeg, is gegroeid. Van de narratives verschoof de aandacht naar de rituelen en zelfs de plaatsen van de herinnering. Maar in die verschuiving verdwenen sociale en politieke betekenissen en conflicten soms wel erg ver uit beeld. Lees meer...

Films en boekvoorstelling georganiseerd door de Vrienden van het SOMA in het najaar

Op 13 december tenslotte organiseert de vzw "De Vrienden van het Soma" in samenwerking met de Cinematek een vertoning van de film van André Delvaux, Femme entre chien et loup. Delvaux-specialist Adolphe Nysenholc leidt de film in en Fabrice Maerten, historicus verbonden aan het SOMA, zal het aansluitende debat leiden.

 

Klik hier voor meer informatie over deze activiteiten. 

Henri Storck: art, politique et bouts de ficelle

Ter gelegenheid van de publicatie van Henri Storck, le cinéma belge et l'Occupation (Editions de l'université de Bruxelles, 2010) door Bruno Benvindo wordt op woensdag 8 september om 20u00 een filmvoorstelling gehouden in de CINEMATEK getiteld Henri Storck: art, politique et bouts de ficelle. Heeft Henri Storck, de 'vader van de Belgische film' en maker van het schokkende Misère au Borinage, gecollaboreerd tijdens de Duitse bezetting? Deze vraag creëerde een polemiek in de Franstalige media van ons land in de zomer van 2006. Bruno Benvindo, historicus aan het CEGES-SOMA, exploreert die vermeende collaboratie en de paradoxen in Storcks oeuvre. De films die tijdens de voorstelling zullen worden geprojecteerd en becommentarieerd door Bruno Benvindo brengen de ambigue relatie aan het licht tussen ideologie en de productieomstandigheden in de Belgische cinema tijdens de twintigste eeuw.
Lees meer...
    1   2   3   4   5   6   7