PDF Afdrukken E-mail

Seminarie met Clément Millon

Occupation allemande et justice française: les droits de la puissance occupante sur la justice judiciaire, 1940-1944

De geschiedenis van de justitie en de gerechtelijke praktijken heeft de laatste jaren heel wat onderzoeksstof geleverd. In België zijn er verschillende doctorandi mee bezig en verschenen er monografieën over het onderwerp. Aan de hand van de gerechtelijke praktijken in oorlogstijd is men bezig een nieuw soort geschiedenis van de bezetting te schrijven. In deze optiek zal het SOMA op woensdag 16 december 2009 Clément Millon (Université de Lille II) verwelkomen.

Hij doctoreerde enkele maanden geleden aan de Université de Lille II over Occupation allemande et justice française: les droits de la puissance occupante sur la justice judiciaire, 1940-1944. Momenteel werkt hij voor het Centre d'Histoire Judiciaire de Lille aan een project getiteld “Parlement de Flandre, 17e-18e siècles”. Dit seminarie wordt georganiseerd in samenwerking met de Interuniversitaire Attractiepool “Justitie en samenleving”.

 

Dit seminarie zal plaatsvinden in de conferentiezaal van het SOMA (Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel) op woensdag 16 december om 14.30u. Toegang gratis. (Inlichtingen: 02/556.92.11 - cegesoma@cegesoma.be). 

 

8 / 12 / 2009

Seminarie met Gie van den Berghe

Amerikaanse, Britse en nazi-Duitse propagandafilms voor eugenetica

Gie van den Berghe heeft het op woensdag 18 november 2009 (uitzonderlijk reeds om 14u.) over het thema van de Amerikaanse, Britse en nazi-Duitse propagandafilms voor eugenetica. In zijn laatste boek De mens voorbij (Meulenhoff, 2008) worden de filosofische en menswetenschappelijke denkkaders geduid die mee aan de basis lagen van de massale uitschakeling van “anderen” tijdens het naziregime, eerst mensen met een handicap, dan Joden, Roma en Sinti.

 

Een geschiedenis, met andere woorden, van de moderne maakbaarheids- en vooruitgangsideologie, ontstaan met de Verlichting. In dit seminarie worden uittreksels vertoond uit een tiental ongeziene Amerikaanse, Britse en nazi-Duitse propagandafilms voor mens- en 'ras'verbetering, materiaal uit de jaren 1916 tot 1941.

Gie van den Berghe (1945) is gastprofessor aan de universiteit Gent. Voordien was hij onder meer verbonden aan het SOMA. Als ethicus publiceert hij over menswetenschappelijke en historische onderwerpen (www.serendib.be).

 

Dit seminarie zal plaatsvinden in de conferentiezaal van het SOMA, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel. Toegang gratis. (Inlichtingen: 02/556.92.11 - cegesoma@cegesoma.be).

 

29 / 10 / 2009

Seminarie met Fabian van Samang

Nationaal-socialistisch discours en de genese van de Shoah

Woensdag 28 oktober 2009 (14.30u) ontvangt het SOMA Fabian van Samang, die komt spreken over het nationaal-socialistisch discours en de genese van de Shoah. Hoewel ons inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de Shoah door de jarenlange inspanningen van talloze deskundigen de jongste decennia aanzienlijk is verfijnd, blijven heel wat hiaten in het onderzoek onze visie op het vernietigingsproces vertroebelen.

 

In deze voordracht reikt de spreker niet enkel een alternatieve analyse aan van Victor Klemperers taalmodel (de 'Lingua Tertii Imperii'), maar beargumenteert hij tevens hoe een specifiek nationaal-socialistisch discours mee aan de basis lag van het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de judeocide. Fabian Van Samang publiceerde uitvoerig over het nationaal-socialistische regime en de uitroeiing van de joden. In zijn proefschrift (Doodgewone woorden – NS-taal en de Shoah, KULeuven, 2008) onderzocht hij de relatie tussen het NS-discours en de ontwikkeling van de judeocide. Hij kreeg hiervoor de "prijs van de verdienste Stichting Auschwitz - in herinnering aan David Lachman".

 

Dit seminarie zal plaatsvinden in de conferentiezaal van het SOMA, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel. Toegang gratis.

 

7 / 10 / 2009 

Christian Westerhoff

Christian WesterhoffChristian Westerhoff (1978), MA, studeerde aan de universiteiten van Osnabrück (Duitsland) en Sheffield (Verenigd Koninkrijk). Hij behaalde in Duitsland een MA geschiedenis en politieke wetenschappen en in het Verenigd Koninkrijk een MA historisch onderzoek. In oktober 2005 werd hij doctoraalstudent aan het Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies van de Universiteit Erfurt (Duitsland). Zijn doctoraat handelt over verplichte tewerkstelling tijdens de Eerste Wereldoorlog (Dwangarbeid tijdens de Eerste Wereldoorlog. Werving en tewerkstelling van Oost-Europese arbeiders in Duitsland en de bezette gebieden).
Sinds februari 2008 zet hij zijn activiteiten verder aan het SOMA, waar hij kan terugvallen op het uitgebreide Belgische onderzoek over verplichte tewerkstelling en gebruik kan maken van Belgische bronnen om lacunes op te vullen in het onderzoek van de tewerkstelling van Oost-Europeanen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

Heeft het SOMA verlaten op 30 september 2009. Lees meer...

Sarah Van Ruyskensvelde

 Sarah Van Ruyskensvelde (1985) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent. Ze schreef haar licentiaatsverhandeling over de historische bodemvervuiling ten gevolge van de industriële ontwikkeling en de publieke perceptie hiervan te Gentbrugge, voor de periode 1850-1950.
In 2007 werkte ze op de Vakgroep Menselijke Ecologie van de Vrije Universiteit Brussel en deed er onderzoek naar duurzame mobiliteitsystemen in Vlaanderen.
Vanaf januari 2008 is ze tijdelijk onderzoeker voor het project 'Secundair onderwijs', waarin de invloed van de Duitse bezetting op het secundair onderwijs in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt onderzocht.


Heeft het SOMA verlaten op 30 september 2009.

Seminarie met Christoph Brüll

La Belgique dans l'Allemagne d'après-guerre. Occupation, rapprochement, compensations (1944-1958)

Op woensdag 7 oktober 2009 om 14u30 zal Christoph Brüll op het SOMA enkele aspecten van zijn doctoraatsverhandeling over de relaties tussen België en Duitsland na de Tweede Wereldoorlog komen toelichten. De Belgisch-Duitse relaties vormen een onderzoeksveld dat aan beide kanten van de grens al te weinig wordt aangeboord (met uitzondering van de twee bezettingsperiodes). Dit geldt in het bijzonder voor de periode na 1945.
Lees meer...

Een niet te missen afspraak: uitzonderlijk seminarie op het SOMA

Hoe het Joodse volk werd uitgevonden

Het SOMA heeft de eer op woensdag 16 september 2009 (14u.30) professor Shlomo Sand van de Universiteit van Tel Aviv te mogen verwelkomen. Hij komt spreken over zijn laatste boek Comment le peuple juif fut inventé (Fayard 2008, onlangs ook in het Engels verschenen als The Invention of the Jewish People).
Lees meer...

Voorstelling van het boek “Une châtelaine dans les tranchées”

De schrijfster, Florence de Moreau, brengt herinneringen tot leven, is gids en getalenteerd spreekster. Ze studeerde geschiedenis en archeologie (ULB). Het boek is veel meer dan een portret van het bijzondere en atypische leven van haar grootouder, gravin van den Steen van Jehay. Op basis van agenda's, brieven en een merkwaardige fotoverzameling schetst Florence de Moreau zorgvuldig hoe het bestaan in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog eruitgezien kan hebben.
Lees meer...
    1   2   3   4   5