PDF Afdrukken E-mail

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis - 2016, nr. 2

 Country and Army in the Making. The Belgian Military in the Long Nineteenth Century

Wat betekent het om vandaag militaire geschiedenis te bestuderen? En waarom is dit belangrijk voor een casus zoals de staat België, die lange tijd neutraal was en slechts een beperkte militaire slagkracht had? De twee jonge historici die fungeren als gastredacteurs van dit nieuwe themanummer, Nel de Mûelenaere en Josephine Hoegaerts, laten zien dat militaire geschiedenis ook voor België een bloeiend onderzoeksgebied is, met innovatieve en interdisciplinaire methodes.
Lees meer...

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis - 2016, nr. 1

Dit themanummer is gewijd aan marginaliteit en subalterniteit in de Belgische hedendaagse geschiedenis. De uitgenodigde hoofdredacteurs, Magaly Rodriguez en Amandine Lauro, selecteerden vier artikelen die breken met de klassieke categorieën  in de traditionele driehoek 'etniciteit – klasse – gender'. De artikelen kunnen een aanzet zijn voor een nieuw debat over de Belgische maatschappij en de toepassing van haar eigen logica op het vlak van exclusie/inclusie in een nationaal historisch perspectief. Lees meer...

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis - 2015, nr. 4

  

Het vierde  nummer voor 2015 van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis is verschenen. Dit nummer is volledig in het Engels. Naast onder meer het overzicht van nieuwe doctoraten bevat dit nummer een artikel van Stefan Huygebaert over het Belgische nationale gevoel na de revolutie van 1848, van Karel Van Nieuwenhuyse en Kaat Wils over de rol van nationale historische narratieven in het Vlaamse onderwijs en van Isabelle Devos en Tina Van Rossem over schattingen van levensverwachtingen in Belgische steden tussen 1846 en 1910.
Lees meer...

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis - 2014, nr. 4

 Het vierde nummer van elke jaargang wordt telkens volledig in het Engels gepubliceerd. Zo willen we de Belgische geschiedenis van negentiende en twintigste eeuw meer internationale zichtbaarheid geven.
Lees meer...

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis - 2015, nr. 2-3

  

In dit nummer vindt u zeven artikelen met bettrekking tot allerlei aspecten van de Belgische geschiedenis, van de 19de tot het einde van de 20ste eeuw, gaande van het migratiebeleid, Congo, Trostkisme, verzet in WOII, de koningskwestie, evolutie van pensioenen en de Flamenpolitik.

  Lees meer...

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis - 2015, nr. 1

In dit nummer zijn vier artikelen opgenomen met een brede waaier aan politieke, culturele en sociale thema's uit de negentiende en twintigste eeuw. Lees meer...

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis - 2014, nr. 2-3

BTNG themanummer 14-18

Begin oktober is een themanummer van het BTNG verschenen onder de titel “1914-1918 : Een maatschappij onder spanning”; een thema dat nauwelijks aan bod komt in de huidige stortvloed aan WOI-publicaties.
Lees meer...

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis - 2014, nr. 1

 Het voorjaarsnummer van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis bevat vier originele bijdragen over het 20ste-eeuwse België. Het nummer schotelt de lezer analyses voor van enkele breuklijnen in de Belgische geschiedenis sinds de jaren 1930, alsook een diplomatieke uitstap naar Hongarije.
Lees meer...

    1   2