PDF Afdrukken E-mail

Overlijden van Jacques Lory, oud-lid van het Wetenschappelijk Comité van het CegeSoma.

Op 13 augustus overleed te Brussel Jacques Lory, professor emeritus aan de UCL en de Universiteit van Saint-Louis. Hij was vanaf 1972 lid van het Wetenschappelijk Comité van het CegeSoma en bleef er heel actief bij betrokken tot aan haar opheffing in 1999. Met hem verdwijnt een belangrijk stuk van het geheugen van onze instelling en ook een discreet maar belangrijk medewerker aan de historiografie van de Tweede Wereldoorlog in België.


Jacques Lory (in het midden), met onder meer rechts van hem één van zijn beste vrienden, abt André Tihon, ook professor aan de Facultés universitaires Saint-Louis, gedurende het colloquium « België, een maatschappij in crisis en oorlog, 1940 » georganiseerd door het toekomstige CegeSoma in oktober 1990. (foto CegeSoma).
Jacques Lory (in het midden), met onder meer rechts van hem één van zijn beste vrienden, abt André Tihon, ook professor aan de Facultés universitaires Saint-Louis, gedurende het colloquium « België, een maatschappij in crisis en oorlog, 1940 » georganiseerd door het toekomstige CegeSoma in oktober 1990. (foto CegeSoma).
Een succesvolle academische carrier


Jacques Lory werd geboren op 1 januari 1934 in Dour in de Borinage. Hij behaalde zijn licentiaatsverhandeling in hedendaagse geschiedenis in 1961 aan de UCL. Hij was FNRS-aspirant van 1962 tot 1965 en begon te werken als assistent aan de Facultés universitaires Saint-Louis in 1965. Al gauw, en tot in 1999, bekleedde hij een belangrijke rol in het geschiedenisonderwijs van bijna alle studenten. Zijn doctoraatsthesis in 1971 betrof de liberalen en de hervormingen in het lager onderwijs in België van de wet van 1842 tot die van 1879. Datzelfde jaar werd hij docent, en daarna deeltijds professor aan de UCL tot in 1998.

 

Onderzoek via onderwijs


Professor Lory's onderwijsopdrachten in de twee universiteiten vormden een belangrijk deel van zijn loopbaan. Hij was echter ook geïnteresseerd in onderzoek en publiceerde verschillende studies over de Belgische politieke geschiedenis en de Romeinse kwestie in de tweede helft van de 19de eeuw. Hij leidde in het bijzonder ontelbare onderzoeksprojecten van toekomstige historici die hij onderwees in Saint-Louis en in Louvain-la-Neuve.

 

Het dagelijks leven gedurende de bezetting


De onderzoeksprojecten die hij opvolgde hadden betrekking op de geschiedenis van de pers, en in het bijzonder de geschiedenis van het onderwijs en de Tweede Wereldoorlog. Dit laatste onderwerp lag hem nauw aan het hart, vooral sinds zijn benoeming  als lid van het Wetenschappelijk Comité van onze instelling in 1972 . Gedurende bijna dertig jaar nam hij trouw deel aan de vergaderingen van het Comité en aan de activiteiten van het Centrum, en hij stimuleerde met succes onderzoek op dit gebied door zijn studenten, vooral in het kader van de seminaries hedendaagse geschiedenis die hij leidde aan de UCL vanaf 1984. Het resultaat zijn de opmerkelijke en heel omvangrijke, geschiedenisenquêtes die hij organiseerde van 1984 tot 1998 over het dagelijks leven gedurende de oorlog in Waals Brabant, maar ook in de streek van Namen en in Henegouwen. Zij zijn een unieke bron over de herinnering van de Tweede Wereldoorlog in Wallonië. Zijn toewijding aan het CegeSoma bewees hij door ons zijn boeken (ongeveer 190) en audio-opnames (ongeveer 1.200) na te laten. Al zijn geschreven en geluidsdocumenten kunnen in onze leeszaal geconsulteerd worden.

 

En ook het verzet


De bijdrage van Jacques Lory tot de historiografie van de Tweede Wereldoorlog stopt hier echter niet. Naast de seminaries zijn er de regelmatige oefeningen over dit onderwerp in de kandidaturen en ook de tientallen licentiaatsthesissen en enkele doctoraatsthesissen die hij begeleidde. Deze eindejaarswerken worden hoofdzakelijk op het CegeSoma bewaard en betreffen vooral het dagelijks leven en het verzet gedurende de bezetting.


Fabrice Maerten
30.8.2018

 

 

 

 

  Terug