PDF Afdrukken E-mail

De herdenking van de vijftigste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Herdenkingsevenementen zijn integraal deel gaan uitmaken van onze hedendaagse samenleving.  Honderd jaar Groote Oorlog, de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo en zelfs de recente aanslagen in ons land kwamen reeds aan bod als thema voor herdenkingsplechtigheden. Herdenkingen zijn maatschappelijke belevingen die ons iets kunnen leren; niet alleen over de historische gebeurtenis waarvoor ze staan maar ook over de manier waarop de samenleving daarmee omgaat. Anders gesteld: hoe en met welke bedoelingen 'recupereert' het heden het verleden?

 


 Het is echter niet altijd eenvoudig om herdenkingsevenementen te analyseren. Welke documenten komen daarvoor in aanmerking? Waar zitten de interessante archiefbestanden? Soms kunnen de geschiedkundigen rekenen op een dosis geluk… 

Voor de herdenking van de vijftigste verjaardag van de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld had de regering besloten om beroep te doen op de Koning Boudewijnstichting omdat deze reeds heel wat ervaring ter zake had opgebouwd n.a.v. de festiviteiten rond de “dubbele verjaardag” van Koning Boudewijn (60e verjaardag en 40 jaar koningschap).


De context waarin die beslissing werd genomen was vrij bijzonder, omdat het ging over de eerste herdenkingsplechtigheid die werd georganiseerd sinds België officieel een federale staat was geworden, en dit tegen een toenmalige achtergrond van politieke mobilisatie tegen extreemrechts en het negationisme. Kortom, een bijzonder “gevoelige” situatie. Het CegeSoma heeft het hele gebeuren destijds op de voet gevolgd en er een boek aan gewijd.

 

Vandaag kan in dit verband nieuw onderzoek worden opgestart dankzij het archief dat de Koning Boudewijnstichting ons heeft toevertrouwd. Met deze stukken kan een kijk achter de schermen worden verkregen om een antwoord te zoeken op vragen als: welke middelen werden ingezet? Hoe verliep de samenwerking met de federale regering en met de deelstaten? Op welke waarden werd de nadruk gelegd?

Allemaal onderzoeksvragen waarop het antwoord wellicht te vinden is in de archiefdozen. Een hint voor de liefhebbers… 

 

Chantal Kesteloot

21.2.2018

 

 

  Terug